Harcerze w służbie

Jerzy Bukowski, filozof i harcerz

publikacja 17.04.2005 14:41

Patrząc na falujące ponaddwumilionowym tłumem krakowskie Błonia i na maleńką z dalszej perspektywy sylwetkę Ojca Świętego trzeba pomyśleć o triumfie ducha i słowa nad materią.

Zmagający się z własnym cierpieniem Papież mówił o potędze miłości i o przemożnej sile Boskiego miłosierdzia, całym sobą zaświadczając prawdziwość tego przesłania. Oby trafiły one do umysłów i sumień wszystkich uczestników Mszy Świętej.

Z ogromną radością spostrzegłem wśród nich wiele harcerek i harcerzy, pełniących służbę informacyjną i sanitarną. Pamiętam, jak organizowaliśmy w pełnej konspiracji przed ówczesnymi władzami ZHP, a także przed Służbą Bezpieczeństwa pierwszą taką akcję na całej trasie papieskiej pielgrzymki w 1983 r.

Szczególnie liczni i widoczni byliśmy pod Jasną Górą, gdzie Ojciec Święty dokonał wspaniałej analizy znaczenia słowa "Czuwaj". Późniejsze "Białe Służby" gromadziły coraz więcej druhen i druhów. Dobrze, że po 1989 r., kiedy nie trzeba już ukrywać się przed nikim, harcerki i harcerze są nadal w służbie Papieżowi i słuchającym go wiernym.