Rozpoczęła się Msza św. na Błoniach

a.

publikacja 17.04.2005 14:11

Pięć minut przed 10.00 Jan Paweł II pojawił się na podwyższeniu, na którym znajduje się ołtarz.

Przechodząc wzdłuż niego pozdrowił zgromadzonych. Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczął Mszę św., przerywając okrzyki wiernych "Jesteś w domu".