"Sentymentalne przystanki" na drodze z Łagiewnik do Krakowa

publikacja 16.04.2005 13:40W drodze powrotnej z Łagiewnik Ojciec Święty zatrzymał się w kampusie Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie przed wznoszonym gmachem Biblioteki PAT spotkał się z senatami Papieskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z przedstawicielami Wydziałów Teologicznych innych uniwersytetów.

Studenci gorąco przywitali Ojca ŚwiętegoRektor PAT-u pozdrowił Dostojnego Pielgrzyma i prosił o modlitewne wsparcie.Papież otrzymał pamiątkowy indeks UJ z zapewnieniem, iż nie musi prowadzić osobiście zajęć!."Vivat Academia! Vivant Profesores!"Wzruszenie przesłaniało radość spotkania!Papież na chwilę zatrzymał się przy ul. Tynieckiej 10, gdzie mieszkał na stancji w studenckich czasach.Mieszkańcy Tynieckiej 10 byli bardzo uradowani możnością spotkania się z Ojcem Świętym.To tutaj odbywały się pierwsze spotkania Teatru Rapsodycznego podczas mrocznych lat okupacji za czasów studenckich "Lolka" - jak go nazywali jego dobrzy znajomiByła chwila zadumy, był krótki czas na wspomnienia i spotkanie z ludźmi, którzy go kiedyś gościli.Papież zatrzymał się na chwilę także w kościele św. Stanisława Kostki.To tutaj student Karol Wojtyła wymodlił swoje kapłaństwo. Wyniesiono obraz z ołtarza przed drzwi kościołaKościół i parafianie bardzo czekali na tę swoistą wizytację Najwyższego Zwierzchnika Kościoła Powszechnego


Tymczasem w Krakowie przybywa ludzi. Coraz więcej pielgrzymów przyjeżdża na planowaną na jutro Mszę św. na krakowskich Błoniach. W tej chwili przez krakowski Rynek trudno nawet przejść.