Początek obrzędów w Łagiewnikach

a.

publikacja 15.04.2005 21:45

W Łagiewnikach pod przewodnictwem Jana Pawła II rozpoczęła się ceremonia poświęcenia nowej bazyliki. Z Papieżem obrzędy sprawuje dwunastu koncelebransów. Ołtarz nie jest przykryty obrusem. Nie płoną również świece.

Papież w procesji, poruszając się na specjalnej platformie, wszedł do wnętrza świątyni. Kard. Franciszek Macharski, prosząc o poświęcenie nowego kościoła nie użył standardowej formuły, lecz powiedział "błagam". Papieżowi wręczono klucze do świątyni.