Mniej oficjalnie

publikacja 12.04.2005 09:49

Nieznane zdjęcia Ojca Świętego. W bocznej kaplicy św. Anny Bazyliki św. Floriana można oglądać wystawę pt. "Ks. Karol Wojtyła - wikariusz, biskup, papież". Ekspozycja powstała dzięki ofiarności parafian, którzy sięgnęli do swych prywatnych archiwów i podzielili się radością posiadania nie znanych zdjęć i dokumentów związanych z postacią obecnego Ojca Świętego.

Mniej oficjalnie

Ksiądz dr Karol Wojtyła, czy jako zwykły wikariusz, czy jako biskup, a obecnie Papież zawsze w swej posłudze był blisko ludzi, zarówno podczas uroczystości religijnych, jak i wydarzeń rodzinnych czy towarzyskich.

Ks. Leszek Uroda, wikariusz parafii św. Floriana i duszpasterz akademicki, spadkobierca idei ks. Karola Wojtyły zwraca uwagę na niepublikowane nigdzie dotąd zdjęcie z 1959 roku. Przedstawia ks. Karola Wojtyłę podczas prywatki sylwestrowej w mieszkaniu Stefanii Krzysztoniowej, z dużą grupą zaprzyjaźnionych studentów, uczestników pierwszych konferencji akademickich przy kościele św. Floriana. Danuta Rybicka rozpoznaje na zdjęciu Danutę Abrahamowicz, Zofię Abrahamowicz, Jacka Kociołka i Joachima Gudla. Byli akademicy przychodzą do kościoła i z radością odkrywają istnienie tej fotografii.

Ksiądz Karol Wojtyła rozpoznawany jest na fotografii z kolegami z Teatru Rapsodycznego w ogrodzie parafialnym po chrzcie J. Balewicza (23.10.1960 r.). Amatorskiemu ujęciu zawdzięczamy uchwycenie momentu kiedy ks. biskup Karol Wojtyła udziela błogosławieństwa ks. Kazimierzowi Orzechowskiemu po jego mszy św. prymicyjnej w kościele św. Floriana (11.06.1968 r.).

Warte uwagi są zdjęcia z poświęcenia dzwonów (3.05.1964r.) nazwanymi dzwonami dwóch papieży. Wyjaśnia ks. prałat Jan Czyrek: - W czasie wojny dzwony zostały z kościoła wywiezione. Po wojnie świątynia była bez dzwonów. Na prośbę biskupa Karola Wojtyły, ówczesny papież Paweł VI obiecał dzwony do kościoła. Słowa dotrzymał.

Wystawę uzupełnia alba i ornat, w którym Ojciec Święty odprawiał mszę św. dla pielgrzymów z parafii św. Floriana w Watykanie w dniu 13 maja 1981 r. W skład daru wchodzi także bielizna kielichowa (puryfikaterz, korporał, palka i welon). Całość ekspozycji uzupełniają dwa listy Ojca Świętego do parafian z jego własnoręcznym podpisem. Jeden napisany 23 kwietnia 1984 r. z okazji obchodów 800. lecia istnienia parafii św. Floriana w Krakowie, drugi będący podziękowaniem za życzenia z okazji 20. lecia Jego pontyfikatu.

W pierwszym liście Ojciec Święty napisał m. in. "Piszę te słowa z potrzeby serca, także dlatego, że z Parafią tą byłem jeszcze jako kapłan głęboko związany". Tak jest do dziś. Parafianie przygotowali Ojcu Świętemu niespodziankę. Na fasadzie wikarówki, pod oknem, gdzie kiedyś Papież mieszkał, zamontowano niezwykle udane popiersie Ojca Świętego, według projektu i w wykonaniu Jerzego Sikorskiego. Wystawę "Ks. Karol Wojtyła – wikariusz, biskup, papież" oglądać można będzie do 1 września.