Ołtarz na Błoniach

publikacja 12.04.2005 09:46

W tym roku Msza Święta koncelebrowana przez Jana Pawła II odprawiona zostanie przy ołtarzu zaprojektowanym przez studio Ingarden & Ewý Architekci. Ołtarz pomyślany został jako kompozycja trzech płaszczyzn i odpowiadającym im trzem kolorom. Każda z nich ma znaczenie symboliczne.

Ołtarz na Błoniach

Pierwszą, poziomą płaszczyznę tworzy białe zadaszenie nad ołtarzem. Jest ono uproszczoną formą baldachimu nad sanktuarium.

Druga płaszczyzna ustawiona jest wertykalnie i równocześnie jest podporą zadaszenia. Jak twierdzą autorzy ołtarza, płaszczyzna ta jest dzwonnicą świątyni, symbolem wznoszenia się zwieńczonym krzyżem. Zaprojektowana została w kolorze żółtym papieskim. W przecięciu z pierwszą płaszczyzną zadaszenia tworzy wizerunek krzyża.

Trzecia, purpurowa płaszczyzna zamyka przestrzeń kompozycyjną ołtarza. Symbolizuje Serce Chrystusa. Na jej tle eksponowane zostaną obrazy: centralnie Obraz Miłosierdzia Bożego, z boku Matki Boskiej Kalwaryjskiej, dalej poza zadaszeniem - obrazy beatyfikacyjne - arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, siostry Janiny, serafitki, ojca Jana Beyzyma.

Autorem ołtarza jest dr arch. Krzysztof Ingarden. Współpracy podjęli się znani architekci: Jacek Ewý, Grzegorz Miąsko, Bogdan Blady, Piotr Hojda. Konstrukcje zaprojektował dr inż. Marek Matyjaszek.

jtar

Informacja o ołtarzu za oficjalną stroną tegorocznej pielgrzymki papieskiej do Polski