Z kronik i prasy

publikacja 08.04.2005 19:29

...Jan Paweł II wskazuje swym rodakom drogę odnowy moralnej, ostrzega ich przed pokusami konsumpcyjnego nastawienia do życia i zachęca do zrobienia dobrego użytku z wolności, aby mogli uniknąć wpadnięcia z jednego niewolnictwa w inne, z okopów dyktatury w niewolę dóbr materialnych. To właśnie jest myślą przewodnią papieskiej pielgrzymki do ziemi ojczystej.

Jest nią także podkreślenie europejskości Polski, której przypadła rola dopomożenia Europie w odnalezieniu własnych korzeni duchowych. Uczciwość, prawda, troska o najbiedniejszych, odrzucenie wszelkich form nietolerancji i fundamentalizmu: w każdej homilii i przemówieniu Papież ostrzega rodaków, że prawdziwa demokracja nie może się obejść bez tych wartości.
”Corriere Della Sera”, 8 czerwca 1991