Angelo Sodano - sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej

KAI

publikacja 17.04.2005 18:07

Urodził się 23 listopada 1927 r. w Isola d'Asti w Piemoncie, jako drugie z sześciorga dzieci Giovanniego i Delfiny Sodano.

Ukończył studia filozoficzne i teologiczne w seminarium biskupim w Asti, kontynuował naukę w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w historycznej katedrze w Asti 23 września 1950 r., następnie nauczał teologii dogmatycznej w seminarium diecezjalnym i prowadził duszpasterstwo akademickie. W 1959 r. został powołany do służby Stolicy Apostolskiej przez ówczesnego substytuta Sekretariatu Stanu abp. Angelo dell'Acqua.

Po studiach w Papieskiej Akademii Kościelnej, kształcącej watykańskich dyplomatów pełnił funkcję sekretarza Nuncjatury Apostolskiej kolejno w Ekwadorze, Urugwaju i Chile. Wezwany ponownie do Rzymu w 1968 r. przez 10 lat pracował w ówczesnej Radzie Publicznych Spraw Kościoła.

W 1977 r. papież Paweł VI podniósł go do godności arcybiskupa tytularnego Nova di Cesare i mianował nuncjuszem apostolskim w Chile, gdzie abp Sodano pracował przez ponad 10 lat. Odwiedził w tym czasie prawie wszystkie diecezje i wniósł poważny wkład w dzieło papieskiej mediacji między Chile i Argentyną, której celem było pokojowe rozstrzygnięcie sporu o prawa do terytoriów położonych na południu tych krajów.23 maja 1988 r. Jan Paweł II powołał nuncjusza apostolskiego w Chile na stanowisko sekretarza ówczesnej Rady Publicznych Spraw Kościoła. Po wejściu w życie konstytucji apostolskiej "Pastor bonus" abp Sodano objął 1 marca 1989 r. urząd sekretarza ds. relacji z państwami. W tym okresie kierował także pracami Papieskiej Komisji ds. Rosji jako jej przewodniczący. Sprawując swój urząd, abp Sodano reprezentował Stolicę Apostolską na licznych zgromadzeniach międzynarodowych, przede wszystkim na spotkaniach ministrów spraw zagranicznych uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbywających się kolejno w Wiedniu, Kopenhadze, Nowym Jorku i Paryżu.

Funkcję sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej pełni od 1 grudnia 1990 roku (po kardynale Agostino Casarolim). Kardynałem został kreowany przez papieża Jana Pawła II 28 czerwca 1991. Jedynym hobby kard. Sodano są przechadzki w ogrodach watykańskich.