Angelo Scola, patriarcha Wenecji

KAI

publikacja 17.04.2005 17:24

Urodził się 7 XI 1941 w archidiecezji mediolańskiej.

Po studiach m.in. na mediolańskim Uniwersytecie Katolickim Najświętszego Serca, miejscowym seminarium duchownym i na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim przyjął święcenia kapłańskie 18 lipca 1970. Następnie kontynuował studia w Szwajcarii, Niemczech i we Francji. Od 1991 był czynnym współpracownikiem ruchu Comunione e Liberazione oraz udzielał się duszpastersko we Włoszech i i za granicą.

Zajmował się też pracą badawczą w zakresie filozofii, polityki, teologii moralnej i antropologii, m.in. w Papieskim Instytucie Badań nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II Uniwersytetu Laterańskiego. Był profesorem współczesnej chrystologii na tymże uniwersytecie papieskim.

20 lipca 1991 Jan Paweł II mianował go biskupem Grosseto (sakrę przyjął 21 września tegoż roku). W 4 lata później Papież powołał go na stanowisko rektora Lateraneum i na przewodniczącego wspomnianego Instytutu im. Jana Pawła II. 5 stycznia 2002 Ojciec Święty mianował go patriarchą Wenecji a 21 października 2003 powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego.

Należy do najwszechstronniej wykształconych kardynałów, a przy tym mających za sobą pracę duszpasterską i diecezjalną. Uchodzi za człowieka o wizji Kościoła i świata, bliskiej Janowi Pawłowi II.