Telegram Benedykta XVI do prezydenta Kaczyńskiego

**Polska (25-28.05.2006)**

publikacja 29.05.2006 11:27

28 maja 2006 r.

Polecam owoce tej pielgrzymki dobremu Bogu i życzę narodowi polskiemu wszelkiej pomyślności - napisał Benedykt XVI w telegramie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wysłanym z samolotu po przekroczeniu granic Polski.

Oto pełny tekst telegramu Benedykta XVI.

Szanowny Pan

Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa


Przekraczając granice Rzeczypospolitej Polskiej z wdzięcznym sercem pragnę raz jeszcze pozdrowić Pana Prezydenta, władze państwowe i wszystkich Polaków.

Były to niezapomniane dni spotkania z Ojczyzną i narodem Jana Pawła II. Czas wzajemnego ubogacania się i umocnienia w wierze.

Polecam owoce tej pielgrzymki dobremu Bogu i życzę narodowi polskiemu wszelkiej pomyślności.

Benedykt XVI