Słowo Papieża Bendykta XVI wygłoszone do wiernych w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Polska (25-28.05.2006)**

publikacja 27.05.2006 16:02

27 maja 2006 r.

Słowo Papieża Bendykta XVI wygłoszone do wiernych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Drodzy Ojcowie (franciszkanie),

Drodzy bracia i siostry,

Podczas pierwszej podróży do Polski Jan Paweł II nawiedził to Sanktuarium i swoje przemówienie poświęcił modlitwie. Na koniec powiedział: „I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci”. Dzisiaj chciałem się zatrzymać na moment w kaplicy Matki Bożej i z wdzięcznością pomodlić się za niego, zgodnie z jego prośbą. Idąc za przykładem Jana Pawła II, ja również zwracam się do was z serdeczną prośbą, abyście się modlili za mnie i za cały Kościół.

[na zakończenie Papież dodał po włosku: "Chciałbym powiedzieć, że także ja, tak jak arcybiskup kardynał Stanisław, mam nadzieję, że Opatrzność pozwoli nam szybko na beatyfikację i kanonizację naszego drogiego papieża Jana Pawła II".]