Informacje praktyczne dla pielgrzymów

**Polska (25-28.05.2006)**

publikacja 10.04.2006 01:12

Wizyta Ojca św. Benedykta XVI bedzie miała charakter prywatny i z tego względu podajemy informacje dot. telefonów alarmowych, informacje praktyczne, ale tak naprawdę Ojca Świetego będzie można zobaczyc na trasie dojazdowej prowadzącej do KL Auschwitz.

Spotkanie z Papieżem na trasie przejazdu
Ojciec Święty przyjedzie do Oświęcimia samochodem. Również samochodem będzie się poruszał po mieście, także podczas przejazdu z Auschwitz do Centrum Modlitwy i Dialogu oraz do Birkenau. Wierni mogą spotkać się z Papieżem i pozdrowić go na trasie przejazdu, jednak ściśle stosując się do zaleceń służb porządkowych, dotyczących sposobu i miejsca przebywania.

Pogotowie Ratunkowe 999
32-600 Oświęcim
ul. Wysokie Brzegi 2
tel. (033) 842 22 72

Szpital Powiatowy
ul. Wyskoie Brzegi 2
te. (033) 844 82 00

Straż Pożarna 998
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Więżniów Oświęcimia 10
te. (033) 843 08 59

Policja 997
32-600 Oświęcim
ul. Wyspiańskiego 2
tel. (033) 842 40 31

Straż Miejska 986
32-600 Oświęcim
ul. Jagiełły 23
tel. (033) 842 49 99

Apteki
Apteka al. Słowackiego 1, tel. (033) 842 44 73
Apteka ul. Chemików, 5 tel. (033) 847 21 39
Apteka ul. Czecha 2, tel. (033) 842 53 37
Apteka "Libra" ul. Dąbrowskiego 11a, te. (033) 844 43 41
Apteka "Arnika" ul. Garbarska 1, tel. (033) 843 35 94

Bankomaty
BANK BOŚ ul. Mickiewicza 9
BANK BPH PBK SA ul. Chemików 1, ul. Jagiełły 12, ul. Leszczyńskiej 12, ul. Nideckiego, ul. Szarych Szeregów 12, ul. Śniadeckiego 29-39
BANK PEKAO SA ul. Nojego, ul. Zamkowa 12, ul. Rynek Główny 21, ul. Tysiąclecia 19
BANK ŚLĄSKI SA ul. Dąbrowskiego 3, Powstańców Śląskich 16
INVEST BANK SA ul. Rynek Główny 9
KREDYT BANK SA ul. Piastowska 6