**Dar i Tajemnica**

publikacja 15.06.2005 22:00

W pięćdziesiatą rocznicę święceń kapłańskich Jana Pawła II

**Dar i Tajemnica**

To wszystko, o czym tu mówię, nie dotyczy jedynie zewnętrznych wydarzeń, ale sięga do korzeni moich najgłębszych i najbardziej osobistych przeżyć i doświadczeń. Wspominam je, a nade wszystko dziękuję Bogu: Misericordias Domini in aeternum cantabo! Zapis ten ofiaruję kapłanom i Ludowi Bożemu jako świadectwo miłości. Autobiograficzna książka Ojca Świętego, napisana w pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. Rok wydania 1996 r.

Dar i Tajemnica - fragmenty :.