**Przed pielgrzymką**

publikacja 07.03.2006 10:53

Teksty drukowane w "Gościu Niedzielnym" związane (bez)pośrednio z wizytą Ojca Świętego do Syrii, Grecji i na Maltę

**Przed pielgrzymką**