**DZIEŃ PIERWSZY PIELGRZYMKI**

Kamerun, Jaunde, 17 marca 2009 r., wtorek

publikacja 11.03.2009 15:15

Podróż apostolska do Kamerunu i Angoli

**DZIEŃ PIERWSZY PIELGRZYMKI**