Droga Krzyżowa w sztuce ludu Mafa z Kamerunu

Reprodukcje Drogi Krzyżowej z Kamerunu znajdują się w kaplicy domu zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki w Lublinie - mal.: Joanna Nowrot (zdjęcia Marek Piekara)

publikacja 10.03.2009 22:50

**Podróż apostolska do Kamerunu i Angoli**Jezus skazany na śmierć przez Piłata


Stacja druga
Jezus bierze krzyż na ramiona


Stacja trzecia
Jezus upada pod krzyżem


Stacja czwarta
Jezus spotyka Swoją Matkę


Stacja piąta
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi


Stacja szósta
Weronika ociera twarz Chrystusowi


Stacja siódma
Jezus po raz drugi upada pod krzyżem


Stacja ósma
Jezus pociesza płaczące niewiasty z Jerozolimy


Stacja dziewiąta
Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci


Stacja dziesiąta
Jezus odarty z szat


Stacja jedenasta
Jezus przybity do krzyża


Stacja dwunasta
Jezus umiera na krzyżu


Stacja trzynasta
Zdjęcie Jezusa z Krzyża

Stacja czternasta
Złożenie Jezusa do grobu