Benedykt XVI odprawia Mszę św. dla chorych

mp (KAI Lourdes) / Lourdes

publikacja 15.09.2008 10:57

Punktualnie o 9. 30 rozpoczęła się w Lourdes papieska Msza św. dla chorych. Sprawuje ją Benedykt XVI w towarzystwie francuskich biskupów i księży na wielkiej esplanadzie przed Bazyliką Najświętszej Panny Maryi Różańcowej.

Na placu u stóp świątyni zgromadziły się dziś rano dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Są to przede wszystkim osoby chore i niepełnosprawne, członkowie ich rodzin i opiekunowie. Duża część uczestników mszy porusza się za pomocą wózków inwalidzkich bądź też specjalnych ruchomych łóżek, które w Lourdes są używane od dawien dawna.

Dzisiejsza papieska Eucharystia jest też wielkim zgromadzeniem, na którym zebrali się przedstawiciele niemal wszystkich francuskich ruchów i apostolskich wspólnot, których celem jest praca z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Do najbardziej znanych należą Secours Catholique, który we Francji jest odpowiednikiem Caritas, „Widzieć Razem” (Voir ensemble) – chrześcijański ruch skupiający osoby niewidome i słabowidzące, Chrześcijańskie Bractwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych, Katolickie Bractwo Głuchych, Chrześcijańskie Biuro Osób Niepełnosprawnych, Arka oraz Wiara i Światło.

Ołtarz papieski znajduje się na niewielkim podwyższeniu u stóp bazyliki. Papieżowi towarzyszy ok. 150 biskupów i niemal tysiąc księży i diakonów. Osoby niepełnosprawne, zajmujące pierwsze rzędy znajdują się z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od ołtarza.