Objawienia fatimskie najbardziej prorocze ze współczesnych objawień

KAI

publikacja 13.05.2007 19:46

Przemówienie przed modlitwą Regina Caeli w brazylijskim sanktuarium narodowym w Aparecida, 13 maja 2007 r.

Objawienia fatimskie najbardziej prorocze ze współczesnych objawień

Najdrożsi bracia i siostry!

Pozdrawiam z wielką miłością was, przybyłych tutaj z czterech stron Brazylii, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, jak również tych, którzy słuchają mnie za pośrednictwem radia lub telewizji. W czasie sprawowania Mszy świętej przyzywałem Ducha Świętego, prosząc Go, aby uczynił owocną V Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, którą wkrótce będę miał okazję otworzyć. Proszę wszystkich o modlitwę o owoce tego wielkiego zgromadzenia, które otwiera ku nadziei przyszłość rodziny latynoamerykańskiej. Jesteście panami przeznaczenia waszych krajów. Niech Bóg wam błogosławi i towarzyszy!

(po hiszpańsku)
Pozdrawiam z miłością obecne tu grupy i wspólnoty języka hiszpańskiego, jak również tych wszystkich, którzy w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej łączą się duchowo z tą celebrą. Niech Maryja Panna pomaga wam w podtrzymywaniu żywego płomienia wiary, miłości i zgody, abyście przez świadectwo swego życia i wierności swemu powołaniu jako ochrzczonych, byli światłem i nadzieją ludzkości. Módlmy się także, aby praca tej V Konferencji ogólnej Episkopatu Latynoamerykańskiego i Karaibów przyniosła wiele owoców prawdziwej odnowy duchowej i niezmordowanej ewangelizacji. Niech wam Bóg błogosławi!

(po angielsku)
Pozdrawiam serdecznie wszystkie obecne tu grupy anglojęzyczne. Rodziny znajdują się w centrum ewangelizacyjnej misji Kościoła, gdyż to przede wszystkim w ognisku domowym nasze życie wiarą objawia się i żywi. Drodzy rodzice, bądźcie dla swych dzieci pierwszymi świadkami prawd i wartości wiary: módlcie się ze swymi dziećmi i za nie; uczcie ich swym przykładem wierności i radości! Zaprawdę każdy uczeń, pobudzany słowem i ożywiany sakramentami jest powołany do misji. Chodzi o zadanie, którego nikt nie powinien się wyrzekać, nie ma bowiem nie piękniejszego od poznawania Chrystusa i sprawiania, aby również inni Go poznawali! Niech Pani z Guadalupe będzie dla was wzorem i przewodniczką. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim!

(po francusku)
Drogie rodziny i grupy języka francuskiego, pozdrawiam was z całego serca, was, którzy mieszkacie na kontynencie południowoamerykańskim, zwłaszcza w Haiti, Gujanie Francuskiej i na Antylach, obyście mogli budować razem z pozostałymi narodami społeczeństwo bardziej solidarne i bardziej braterskie, starając się przy tym, aby odkrywać młodym wielkość wartości rodzinnych.

(po portugalsku)
Dziś mija 90. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej. Dzięki swemu potężnemu wezwaniu do nawrócenia i pokuty jest to bez wątpienia najbardziej prorocze z objawień współczesnych. Prośmy Matkę Kościoła, Te, która zna cierpienia i nadzieje ludzkości, aby strzegła naszych ognisk domowych i naszych wspólnot.

W sposób szczególny powierzamy Jej te ludy i narody, które mają specjalne potrzeby i czynimy to, mając pewność, że nie pozostawi niewysłuchanymi próśb, które z synowską pobożnością do Niej kierujemy. Myślę zwłaszcza o tych braciach i siostrach, które cierpią głód i dlatego pragnę przypomnieć "Marsz przeciw głodowi", wspierany przez Światowy Program Żywnościowy - organizację Narodów Zjednoczonych, powołaną do pomocy żywnościowej. Inicjatywa ta przebiega w wielu miastach świata, w tym także tu, w Brazylii, w Ribeirao Preto.

Nasze modlitwy zanosimy również za wspólnotę afro-brazylijską, która wspomina w tę niedzielę zniesienie niewolnictwa w Brazylii. Oby to wspomnienie mogło stać się bodźcem dla świadomości ewangelizacyjnej tej rzeczywistości społeczno-kulturowej o wielkim znaczeniu na Ziemi Świętego Krzyża.

Pozdrawiam także serdecznie, wraz z moją szczerą wdzięcznością, wszystkie grupy i stowarzyszenia, które tu się zgromadziły. Niech Bóg wam wynagrodzi niech was zachowa mocnymi w wierze.