Benedykt XVI: Bądźcie żywymi kamieniami

KAI

publikacja 30.06.2009 09:45

Słowami św. Piotra zapraszam was, drodzy bracia i siostry, uczniowie Chrystusa, byście byli "żywymi kamieniami", przywierając do Chrystusa, który jest "żywym kamieniem" - mówił Benedykt XVI w dzisiejszym rozważaniu na Anioł Pański.

Ojciec Święty w sposób szczególny pozdrowił arcybiskupów metropolitów, którym dzisiaj przed południem w Bazylice Watykańskiej wręczył paliusze, symbol ich więzi ze Stolicą Apostolską. Serdeczne słowa skierował do dwóch Polaków: abp. Andrzeja Dzięgi ze Szczecina i swojego byłego sekretarza abp. Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa.

"Moje serdeczne pozdrowienie i wyrazy duchowej łączności kieruję do pielgrzymów polskich, a szczególnie do tych, którzy towarzyszą nowym Metropolitom: Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze ze Szczecina i mojemu byłemu Sekretarzowi, Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu ze Lwowa, którzy dzisiaj otrzymują paliusz - powiedział po modlitwie na Anioł Pański. - Zawierzając was wszystkich wstawiennictwu świętych Apostołów Piotra i Pawła, z serca wam błogosławię."

Za KAI publikujemy tekst papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry!

Obchodzimy dziś w sposób uroczysty świętych Apostołów Piotra i Pawła, specjalnych Patronów Kościoła Rzymu: Piotr, rybak z Galilei, który „pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół”; Paweł antyczny prześladowca chrześcijan „otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich” (por. Prefacja dzisiejszej Mszy św.). W jednej ze swych homilii do wspólnoty Rzymu św. Leon Wielki stwierdzał: „Oto twoi Ojcowie i prawdziwi Pasterze, którzy założyli cię, abyś włączony został do niebieskiego królestwa” (Sermo I in Nat. App Petri et Pauli, c I, PL 54,422) . Z okazji tego święta chciałbym skierować gorące i specjalne pozdrowienie, wraz z serdecznymi życzeniami, do wspólnoty diecezjalnej Rzymu, która Opatrzność Boża powierzyła mojej trosce, jako następcy apostoła Piotra. Pozdrowieniem tym obejmuję chętnie także wszystkich mieszkańców naszej metropolii oraz pielgrzymów i turystów, którzy w tych dniach odwiedzają ją, także w związku z zamknięciem Roku Pawła.

Drodzy bracia i siostry, niech Pan błogosławi wam i otacza opieką za wstawiennictwem Świętych Piotra i Pawła! Jako wasz Pasterz wzywam was, byście dochowali wierności chrześcijańskiemu powołaniu i nie podporządkowywali się mentalności tego świata – jak pisał Apostoł narodów właśnie do chrześcijan Rzymu – lecz pozwalali się zawsze przemieniać i odnawiać Ewangelii, ażeby podążać za tym, co jest prawdziwie dobre i miłe Bogu (por. Rz 12,2). Dlatego modlę się nieustannie, aby Rzym zachował żywe swe chrześcijańskie powołanie, nie tylko zachowując nienaruszone swoje ogromne dziedzictwo duchowe i kulturalne, ale także aby jego mieszkańcy mogli przełożyć piękno otrzymanej wiary na konkretny sposób myślenia i działania i w ten sposób tym, którzy z rozmaitych powodów przybywają do tego Miasta, stworzyć atmosferę bogatą w człowieczeństwo i wartości ewangeliczne. Dlatego – słowami św. Piotra – zapraszam was, drodzy bracia i siostry, uczniowie Chrystusa, byście byli „żywymi kamieniami”, przywierając do Niego, który jest „żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym” (por. 1 P 2, 4).

Dzisiejsza uroczystość nabiera uniwersalnego charakteru: wyraża jedność i katolickość Kościoła. Oto dlaczego każdego roku w tym dniu przybywają do Rzymu nowi arcybiskupi metropolici, by przyjąć paliusz, symbol jedności z Następcą Piotra. Ponawiam zatem moje pozdrowienie pod adresem Braci w Biskupstwie, dla których dokonałem przed południem tego gestu w Bazylice oraz wiernych, którzy im towarzyszą. Pozdrawiam również bardzo serdecznie Delegacje Patriarchatu Konstantynopola, która, jak co roku, przybyła do Rzymu, by obchodzić świętych Piotra i Pawła. Wspólnie oddawana cześć tym Męczennikom niech będzie zadatkiem coraz bardziej pełnej i odczuwalnej jedności chrześcijan wszystkich stron świata. Prosimy o to macierzyńskie wstawiennictwo Maryi, Matki jedynego Kościoła Chrystusowego, odmawiając tradycyjnie Angelus.