Benedykt XVI: Europa potrzebuje naszego chrześcijańskiego świadectwa

Radio Watykańskie/jad

publikacja 25.05.2009 10:04

Duchowe korzenie Bułgarii sięgają misji ewangelizacyjnej Cyryla i Metodego. Zwrócił na to uwagę Papież na spotkaniu z delegacją, przybyłą stamtąd - jak co roku - z okazji uroczystości tych świętych, którą Kościoły wschodnie stosujące kalendarz juliański obchodzą 24 maja.

Cyryl pochowany jest w rzymskiej bazylice św. Klemensa. Na czele delegacji złożonej z prawosławnych i katolików stoi prezydent Bułgarii Georgi Pyrwanow.

Benedykt XVI przypomniał, że przykład obu współpatronów naszego kontynentu przez wieki wspierał chrześcijan w głoszeniu orędzia zbawienia, a zarazem w tworzeniu sprawiedliwego, solidarnego społeczeństwa. „Niech ich duchowe dziedzictwo przyczyni się skutecznie do budowania Europy, która pozostanie wierna swym duchowym korzeniom” – powiedział Ojciec Święty.

„Takie wartości, jak solidarność i sprawiedliwość, wolność i pokój, stale są dziś głoszone – mówił Papież. – W rzeczywistości czerpią one jeszcze większą moc i trwałość z odwiecznej nauki Chrystusa, wprowadzanej w życie przez jego uczniów we wszystkich czasach”.

Na wschodnią uroczystość śś. Cyryla i Metodego przybyła też do Rzymu delegacja z Macedonii. Również na jej czele stoi prezydent kraju, Gjorgje Iwanow. Benedykt XVI zachęcił wchodzących w jej skład prawosławnych i katolików do zwrócenia uwagi na heroiczne świadectwo, jakie dawali Ewangelii obaj Apostołowie Słowian.

„Stoi przed nami wyzwanie, by zachować dziedzictwo ideałów i wartości, jakie przekazali nam oni słowem i czynem. To jest najcenniejszy wkład, jaki chrześcijanie mogą wnieść w budowanie Europy trzeciego tysiąclecia, aspirującej do przyszłości znamionowanej przez postęp, sprawiedliwość i pokój dla wszystkich” – podkreślił Benedykt XVI.