Benedykt XVI do duchowieństwa Rzymu o kryzysie i wyzwaniach duszpasterskich

KAI/jk

publikacja 26.03.2009 20:48

Papież do duchownych: Potrzeba świadectwa i wskazywania przyczyn kryzysu gospodarczego.

Spotkanie duchownych diecezji rzymskiej tradycyjnie odbywa się na początku Wielkiego Postu. Benedykt XVI podkreślił ponadto znaczenie przepowiadania Ewangelii, rolę proboszcza we współczesnym społeczeństwie oraz centralne miejsce liturgii w życiu chrześcijanina.

Jedno z ośmiu pytań, zadanych mu przez księży Wiecznego Miasta, dotyczyło obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Papież zaznaczył, iż powołaniem Kościoła jest ukazywanie bankructwa systemu ekonomiczno-finansowego. „U jego źródeł tkwi ludzkie skąpstwo, bałwochwalstwo wymierzone przeciw prawdziwemu Bogu oraz fałszowanie Jego obrazu za pomocą bożka – mamony. Musimy odważnie i konkretnie ukazywać te zjawiska. Potrzebna jest przy tym dobra znajomość rzeczywistości, pozwalająca również na podjęcie konkretnych działań” – zauważył Benedykt XVI.

Zwrócił następnie uwagę, że Kościół nie tylko wskazuje na zło, ale także ukazuje drogi ku sprawiedliwości, miłosierdziu i przemianie serc. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż często mamy do czynienia z oporem interesów grupowych. Również w gospodarce do krzewienia sprawiedliwości niezbędni są ludzie sprawiedliwi oraz osoby kształtujące siebie przez nawrócenie serc – zaznaczył papież.

Wspomniał ponadto o wyzwaniu misji ewangelizacyjnej. Zachęcił duchowieństwo Rzymu do łączenia studium teologii z konkretnym doświadczeniem, aby przełożyć Słowo Boże na życie współczesnego człowieka. Mówiąc o roli proboszczów, Ojciec Święty zachęcił ich do łączenia słowa i świadectwa. „Potrzebne jest słowo, ukazujące Bożą prawdę, obecność Boga w Chrystusie, ale także świadectwo, które uwiarygadnia owo słowo, aby nie jawiło się ono jedynie jako piękna filozofia czy utopia” – zaznaczył Benedykt XVI. W tym kontekście podkreślił znaczenie świadectwa wspólnotowego, zachęcając do tworzenia miejsc doświadczenia wiary.

Ojciec Święty zachęcił też kapłanów do zapewnienia młodzieży kompleksowej formacji ludzkiej. Żyjemy dziś bowiem w świecie, gdzie wiele osób ma sporo wiedzy, ale bez jakiekolwiek orientacji etycznej, toteż zadaniem Kościoła jest proponowanie formacji oświeconej wiarą. „Trzeba otworzyć się na wyzwania współczesnej kultury, wskazując zarazem kryteria rozeznania” – stwierdził papież.

Przechodząc do spraw liturgii, powiedział: „Nauczyć się celebracji to poznawać Jezusa Chrystusa, wejść z Nim w kontakt”. Podkreślił przy tym, że liturgia powinna coraz bardziej stanowić centrum życia chrześcijańskiego.

Podczas dwugodzinnego spotkania Ojciec Święty odniósł się również do szczególnej roli Kościoła Rzymskiego i posługi Piotrowej. "Powinna ona zapewniać jedność i bogactwo Kościoła, zapobiegając jakiemukolwiek samowładztwu i wykluczając wszelkie partykularyzmy" – zauważył Benedykt XVI.