Benedykt XVI: Wyścig zbrojeń przyczyną nędzy i niesprawiedliwości

Radio Watykańskie/ jk

publikacja 01.01.2009 10:04

W obliczu szerzących się na świecie epidemii i nędzy wyścig zbrojeń jest nie do przyjęcia. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę w homilii na Mszy uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, sprawowanej w bazylice watykańskiej - donosi Radio Watykańskie.

Papież nawiązał do swego orędzia na obchodzony 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju, które zatytułował „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”. Przypomniał, że wielu ludziom nędza nie pozwala na godne życie. Urąga ona sprawiedliwości i równouprawnieniu, przez co zagraża też pokojowej koegzystencji. Współczesnymi formami ubóstwa są również marginalizacja, ubóstwo w dziedzinie relacji, ubóstwo moralne i duchowe – przypomniał Papież. Dlatego w złożonej rzeczywistości globalizacji należy widzieć ubóstwo w szerokiej perspektywie.

„W obliczu szerzących się plag w postaci chorób pandemicznych, ubóstwa dzieci, kryzysu żywnościowego, musiałem, niestety, ponownie napiętnować wyścig zbrojeń, który jest nie do przyjęcia – mówił Ojciec Święty. – Z jednej strony upamiętnia się Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a z drugiej zwiększa wydatki na zbrojenia, gwałcąc tę samą kartę Narodów Zjednoczonych, która poleca ich redukcję do minimum. Ponadto, globalizacja usuwa pewne bariery, lecz może też tworzyć nowe. Dlatego potrzeba, aby wspólnota międzynarodowa i poszczególne kraje stale czuwały; potrzeba, by nigdy nie słabła ich czujność wobec zagrożenia konfliktami, co więcej, aby się angażowały w podtrzymanie wysokich wskaźników solidarności”.

Benedykt XVI zauważył, że obecny kryzys gospodarczy należy również traktować jako próbę i wyzwanie, a nie tylko jako zagrożenie, które można oddalić działaniem na krótką metę. „Czy jesteśmy gotowi wspólnie dokonać głębokiej rewizji dominującego modelu rozwoju, aby go skorygować w sposób zharmonizowany i dalekowzroczny?” – pytał Papież. Wskazał, że wymagają tego ekologiczne „zdrowie planety, a zwłaszcza kulturowy i moralny kryzys, którego symptomy od dawna są widoczne we wszystkich zakątkach świata”. Aby zwalczyć niesprawiedliwe ubóstwo, uciskające tak wielu ludzi i zagrażające pokojowi, należy ponownie odkryć umiar i solidarność jako ewangeliczne i zarazem uniwersalne wartości, redukując różnice między tymi, co marnotrawią nadmiar, a tymi, którym brakuje rzeczy niezbędnych.

Benedykt XVI modlił się również o pokój w Ziemi Świętej: „W tych smutnych dniach zabrali głos także pasterze tamtejszych Kościołów. Wraz z nimi i ich wiernymi, przede wszystkim wiernymi z małej, lecz żarliwej parafii w Gazie, składamy u stóp Maryi nasz niepokój o teraźniejszość i obawy o przyszłość, ale również ugruntowaną nadzieję, że przy mądrym i dalekowzrocznym wkładzie wszystkich będzie możliwe wzajemne wysłuchanie się, wyjście sobie naprzeciw i konkretne uczynienie zadość powszechnemu pragnieniu życia w pokoju, bezpieczeństwie i godności” – powiedział Papież.