Wizyta "ad limina" biskupów Birmy

Radio Watykańskie/a.

publikacja 26.05.2008 23:03

Urzędową wizytę „ad limina Apostolorum" rozpoczęli biskupi Birmy. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 5 przedstawicieli tej konferencji episkopatu.

Birma, była kolonia brytyjska, leży w Azji południowo-wschodniej i jest dwukrotnie większa od Polski (676,6 tys km²). Kraj zamieszkuje ponad 47 mln osób. Większość z nich wyznaje buddyzm (89 proc.). Katolików jest tam ok. 635 tys., co stanowi 1,5 proc. ludności.

Chrześcijaństwo dotarło do Birmy w XVI wieku, a dzieło ewangelizacji pogłębiali w XIX wieku misjonarze francuscy i włoscy. W 1954 r. został wyświęcony pierwszy biskup wywodzący się z lokalnej ludności, a wkrótce (1955) utworzono tam dwie prowincje kościelne. W 1962 r. nastąpił zamach stanu, a jego autor, gen. Ne Win, proklamował „birmańską drogę do socjalizmu”. Polegała ona m.in. na nacjonalizacji obiektów sakralnych, katolickich placówek służby zdrowia, szkół oraz wydaleniu z kraju 239 misjonarzy. Od początku lat dziewięćdziesiątych można tam mówić o pewnej liberalizacji.

Obecnie Kościół w Birmie ma 14 diecezji. Pracuje w nich niemal 550 kapłanów, a na jednego księdza przypada ponad 1000 wiernych. Duchowni są inwigilowani przez władze. Mimo niesprzyjających warunków tamtejszy Kościół zachowuje sporą żywotność.