Watykan potępia legalizację tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych

Radio Watykańskie/a.

publikacja 21.05.2008 22:45

Przyjęcie przez brytyjską Izbę Gmin 19 maja ustawy o zapłodnieniu i embriologii, zezwalającej na tworzenie komórek macierzystych ludzko- zwierzęcych jest zdaniem bp Elio Sgrecci potwornością, znamionującą odrzucenie zasad moralnych.

Pozyskane komórki miałyby być, według zapewnień naukowców, wykorzystane do leczenia chorób Alzheimera czy Parkinsona. W opinii prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita wprowadzenie w życie nowego prawa oznacza szereg zagrożeń.

„Jest to obrazą godności człowieka, ponieważ chodzi o próbę prokreacji międzygatunkowej, dotychczas zakazanej we wszelkim ustawodawstwie regulującym sztuczne zapłodnienie - zauważył bp Sgreccia. - Ludzko-zwierzęce zjednoczenie, nawet jeśli nie ma charakteru seksualnego, jest jedną z potworności, które zawsze oznaczały odrzucenie etyki”. Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita zaznaczył, że z naukowego punktu widzenia obietnice, iż pozyskane w ten sposób komórki macierzyste będą służyły leczeniu takich chorób jak Alzheimera czy Parkinsona są jedynie hipotezą, nie posiadającą dotychczas żadnych podstaw.

Jego zdaniem korzystając z macierzystych komórek somatycznych pozyskanych od osób dorosłych mamy znacznie więcej nadziei naukowych. „W obliczu różnych informacji docierających do opinii publicznej trzeba nawoływać do swoistego nawrócenia mediów. Powinny one nie tyle okazywać posłuch różnym grupom nacisku czy interesów, ile samej prawdzie. Nie można tworzyć iluzji rozwiązań, które dotychczas nie przyniosły żadnego rezultatu” – zaznaczył bp Sgreccia.