Święcenia kapłańskie w Watykanie

Radio Watykańskie/a.

publikacja 27.04.2008 10:09

Czasem wyjątkowej łaski i wielkiego święta nazwał Papież liturgię święceń w Bazylice Watykańskiej. Wśród 29 nowych kapłanów wyświęconych przez Benedykta XVI znalazł się Irakijczyk.

Obecność księży jest niezbędna dla Kościoła, a cenna dla wszystkich – zauważył Ojciec Święty po zakończeniu przedpołudniowej liturgii, gdy spotkał się z pielgrzymami zgromadzonymi na Placu św. Piotra.

„Jak przypomniałem neoprezbiterom podczas celebracji eucharystycznej, misja Kościoła, a zwłaszcza misja kapłanów, polega na niesieniu światu radości Ewangelii – mówił Papież. Tam, gdzie głosi się Chrystusa z mocą Ducha Świętego i gdzie jest On przyjmowany otwartym sercem, społeczeństwo, nawet borykające się z wieloma problemami, przybiera kształt «miasta radości»”.