Watykan: Koncert w rocznicę pontyfikatu

Radio Watykańskie/a.

publikacja 24.04.2008 09:51

Ojciec Święty wysłuchał 24 kwietnia wieczornego koncertu ofiarowanego z okazji trzeciej rocznicy inauguracji pontyfikatu przez prezydenta Włoch

Wcześniej Benedykt XVI spotkał się z Giorgio Napolitano. Włoski przywódca wyraził pełne poparcie dla słów wypowiedzianych przez Papieża na forum ONZ, gdzie była mowa o prawach człowieka jako wyrazie sprawiedliwości i promocji osoby ludzkiej. Zaznaczył, że papieski jubileusz uczczono muzyką, ponieważ potrafi ona wyrazić głęboką religijność.

Dziękując za koncert w Auli Pawła VI również Benedykt XVI zwrócił uwagę na duchowe wartości muzyki, która wnosi w ludzkie serca nadzieję. „Istnieje tajemnicze i głębokie pokrewieństwo między muzyką i nadzieją, między śpiewem a życiem wiecznym” – zauważył Papież. „Nie bez powodu tradycja chrześcijańska przedstawia błogosławione duchy podczas chóralnego śpiewu, w uniesieniu i ekstazie wywołanej pięknem Boga. Prawdziwa sztuka jednak, podobnie jak modlitwa, nie odrywa nas od codzienności, co więcej, odsyła nas do niej, aby użyźniona wydała owoce dobra i pokoju” – powiedział Benedykt XVI.

Papież przypomniał, że dziedzictwo artystyczne może pomóc młodym pokoleniom w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Zwrócił także uwagę na znaczenie wychowania do odbioru piękna. „Sztuka w swych różnorakich formach uwzniośla dusze i ukierunkowuje na budowanie społeczeństwa otwartego na ideał ducha” – podkreślił Benedykt XVI.

W Auli Pawła VI wybrzmiały dzieła Luciano Berio, Johannesa Brahmsa oraz Lugwiga van Beethovena. Wśród blisko 7 tys. słuchaczy był brat Papieża, prał. Georg Ratzinger.