Benedykt XVI odwiedzi rzymskie sanktuarium męczenników naszych czasów

Radio Watykańskie/a.

publikacja 27.03.2008 09:06

Kolejny kościół Wiecznego Miasta Papież odwiedzi w przyszłym miesiącu. Będzie to bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tybrzańskiej. Od 2002 r. jest tam sanktuarium męczenników naszych czasów, które ustanowił Jan Paweł II.

Powierzył on je rzymskiej Wspólnocie św. Idziego, która w roku 2008 obchodzi 40-lecie powstania. W związku z tą rocznicą Benedykt XVI odwiedzi wyspę na Tybrze w poniedziałek 7 kwietnia 2008 r. o godz. 17.30.

Kościół na Wyspie Tybrzańskiej wzniósł ok. roku 1000 cesarz Otton III ku czci św. Wojciecha, z którym był osobiście zaprzyjaźniony. Później świątynia otrzymała wezwanie apostoła Bartłomieja. W tamtejszym sanktuarium męczenników naszych czasów przechowuje się pamiątki związane z wieloma z nich.

Czci się tam pamięć nie tylko męczenników już beatyfikowanych, jak np. zamordowanego przez hitlerowców bł. Franza Jägerstättera, ale też innych świadków wiary – wśród nich abp. Oscara Arnulfo Romero z Salwadoru. Sanktuarium ma charakter ekumeniczny. Wspomina się w nim np. ewangelickiego pastora Paula Schneidera, który za opozycję wobec Hitlera poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, czy występującego przeciw komunistycznemu totalitaryzmowi w Rumunii prawosławnego mnicha Sofiana Boghiu.

Powstała w r. 1968 rzymska Wspólnota św. Idziego obecna jest dziś w ponad 70 krajach. Liczba jej członków przekracza 50 tys. Poświęcają się oni modlitwie i służbie ubogim, działaniom na rzecz pokoju i pojednania oraz dialogowi ekumenicznemu i międzyreligijnemu.