Benedykt XVI o zadaniach Synodu Biskupów

Radio Watykańskie/J

publikacja 21.01.2008 12:40

Aktualność tematyki, którą podejmie XII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów (5-26 października 2008 r.), podkreślił Papież, spotykając się z radą jego sekretariatu generalnego. Obrady synodalne będą poświęcone „Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła".

W ramach przygotowań rada rozesłała episkopatom poszczególnych krajów i innym instytucjom kościelnym dokument zwany „Lineamenta”. Zebrała następnie udzielone odpowiedzi, które stanowią wkład w opracowanie dokumentu roboczego zwanego „Instrumentum laboris”.

W przemówieniu do rady sekretariatu generalnego Synodu Biskupów Benedykt XVI wskazał, że wielkie zadania kościelnej wspólnoty we współczesnym świecie koncentrują się na Słowie Bożym, mając w nim równocześnie uzasadnienie i oparcie. Wśród tych licznych zadań wymienił ewangelizację i ekumenizm. Podkreślił, że dla działalności misyjnej Kościoła objawienie Boże to inspiracja i cel. Podobnie dialog ekumeniczny nie może się opierać na ludzkiej mądrości czy przenikliwych rozwiązaniach strategicznych – przypomniał Papież, podkreślając, że ma go ożywiać wyłącznie stałe odniesienie do Słowa Bożego.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że październikowy Synod zbiega się z obchodami Roku św. Pawła. Apostoł ten był wielkim głosicielem Słowa Bożego. Winien stać się dla wszystkich przykładem, jak przyjmować Słowo zbawienia i wprowadzać je w codzienne życie.