Misyjny Dzień Dzieci

PDM/jk

publikacja 06.01.2008 19:55

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzony jest także Misyjny Dzień Dzieci, czyli święto tych wszystkich małych chrześcijan, którzy należą do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Idea Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zawarta w haśle „Dzieci pomagają dzieciom" jest starsza o 100 lat od UNICEFU.

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzony jest także Misyjny Dzień Dzieci, czyli święto tych wszystkich małych chrześcijan, którzy należą do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieło to powstało w Francji w 1843 roku, a już 15 lat później było obecne na ziemiach polskich. Rok 2008 jest więc dla małych misjonarzy rokiem obchodów jubileuszu 150-lecia Dzieła w Polce. Z tej też racji Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2008 rokiem tego Dzieła.

Idea Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zawarta w haśle – „Dzieci pomagają dzieciom” jest starsza o 100 lat od UNICEFU i - trzeba dodać - ma odmienny charakter od reprezentowanego przez tę agendę ONZ. W PDMD to dzieci niosą pomoc swoim rówieśnikom z innych krajów, modląc się za nich codziennie i ofiarując systematycznie małe kwoty pieniężne. Ofiary te pochodzą z ich osobistych wyrzeczeń bądź zbiórek przeprowadzanych wśród dorosłych np. przy okazji kolędy misyjnej. Kwoty te, sięgające ponad milion zł każdego roku, przeznaczane są na realizację projektów służących ratowaniu zdrowia dzieci chorych i niedożywionych oraz edukacji najmłodszych w krajach misyjnych.