Papież: Świat potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan o nadziei

Radio Watykańskie/J

publikacja 06.12.2007 10:41

Nadzieję na coraz większe zrozumienie i współpracę katolików i baptystów wyraził Papież, przyjmując 6 grudnia w Watykanie międzynarodową komisję dialogu między obu wyznaniami. Reprezentuje ona Światowy Związek Baptystów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Benedykt XVI nawiązał do tematu obecnej fazy dialogu, który brzmi: „Słowo Boże w życiu Kościoła – Pismo, Tradycja i koinonia” – czyli wspólnota. Zwrócił uwagę, że wchodzą tu w grę takie kwestie, jak stosunek Pisma Świętego do Tradycji, rozumienie chrztu i innych sakramentów, miejsce Maryi w Kościele czy natura prymatu w strukturze kościelnego posługiwania. „Jeśli nasza nadzieja na pojednanie i większe braterstwo między baptystami i katolikami ma się spełnić, trzeba takie kwestie wspólnie podejmować.

Należy to czynić w duchu otwartości, wzajemnego szacunku oraz wierności wyzwalającej prawdzie i zbawczej mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa. W obecnym okresie Adwentu z modlitwą oczekujemy jego przyjścia. Dziś, tak jak zawsze, świat potrzebuje naszego wspólnego świadectwa dawanego Chrystusowi i nadziei, jaką niesie Jego Dobra Nowina” – powiedział Benedykt XVI podczas spotkania z komisją dialogu katolicko-baptystycznego.