Benedykt XVI o szacunku dla gasnącego życia ludzkiego

Radio Watykańskie/J

publikacja 17.11.2007 14:35

„Prawdą jest, że każda faza ludzkiego życia zasługuje na najwyższy szacunek. Pod pewnymi względami jest jeszcze bardziej godne życie naznaczone starością i chorobą". Wskazał na to Benedykt XVI uczestnikom zakończonej 17 listopada w Watykanie 22. międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Papież zwrócił uwagę, że ze względu na odnotowywany obecnie wzrost średniej wieku problematyka ta dotyczy coraz większej liczby ludzi. Niektórzy pytają dziś, czy w dramatycznych stanach chorobowych podeszłego wieku nie lepiej szukać wyzwolenia w eutanazji. Mentalność naszych czasów, nastawiona na wydajność, spycha naszych cierpiących braci i siostry na margines, jakby byli tylko „ciężarem” i „problemem” dla społeczeństwa. Kto jednak ma poczucie ludzkiej godności, wie, że należy się im szacunek i miłość. Ważne jest, by ostatni okres życia, w którym przygotowują się do odejścia, spędzali – na ile to możliwe – we własnym domu i w otoczeniu swoich bliskich. W tych trudnych chwilach winni znaleźć pomoc w modlitwie i sakramentach.

„Niejednokrotnie mój czcigodny poprzednik Jan Paweł II, który zwłaszcza podczas choroby dawał wzorowe świadectwo wiary i odwagi - mówił Benedykt XVI - zachęcał naukowców i lekarzy, by podejmowali badania celem zapobiegania i leczenia chorób związanych ze starzeniem, nigdy nie ulegając pokusie uciekania się do praktyk skracania zestarzałego, schorowanego życia. Byłyby one bowiem faktycznie formą eutanazji. Niech naukowcy, badacze, lekarze, pielęgniarze, jak też politycy, administratorzy i duszpasterze nie zapominają, że «pokusa eutanazji to jeden z najbardziej niepokojących objawów kultury śmierci, szerzącej się zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu» (Evangelium vitae, 64)”.

Papież przypomniał, że wszyscy jesteśmy powołani, by strzec Bożego daru, jakim jest życie człowieka. Pracownicy służby zdrowia winni służyć życiu w każdej jego fazie. „Potrzebny jest – powiedział Benedykt XVI – powszechny wysiłek, aby ludzkie życie respektowano nie tylko w szpitalach katolickich, ale we wszystkich miejscach opieki zdrowotnej”.