Hiszpańska prasa o pielgrzymce: Europo bądź wierna swym korzeniom

Radio Watykańskie/J

publikacja 08.09.2007 09:30

Hołd ofiarom Holokaustu oraz apel o to, by Europa nie odcinała się od swych chrześcijańskich korzeni to główne tematy komentarzy w hiszpańskiej prasie. Papieska pielgrzymka jest w niej komentowana w dość oszczędny sposób.

- Papież oddaje w Wiedniu hołd żydowskim ofiarom Holokaustu - pisze dziennik „El País” i dodaje w podtytule „Kościół austriacki ma nadzieję, że wizyta Benedykta XVI pomoże w zahamowaniu jego upadku”. Głównym celem podróży Papieża jest pielgrzymka do maryjnego sanktuarium w Mariazell, przypomina gazeta cytując słowa Benedykta XVI. Na wiedeńskim Judenplatz oddał hołd tysiącom ofiar holokaustu i spotkał się z wielkim rabinem. Komentując spotkanie na placu Am Hof „El País” zauważa, że mała liczba uczestników uroczystości była wynikiem nie tylko złej pogody, ale także znakiem upadku Kościoła katolickiego w Austrii. „W ostatnim dziesięcioleciu utracił on milion wiernych”. Zdaniem dziennika, przyczyn należy szukać w skandalach obyczajowych, jakie miały miejsce w latach 90. ubiegłego wieku oraz w braku przejrzystości samego Kościoła. Brakuje też kleru: z 6 tys. kapłanów w latach 80. pozostało ok. 4 tys. Średnia wieku księży to 70 lat. „El País” podkreśla też apel Papieża, aby Europa nie odrzucała chrześcijańskich korzeni, które są „dynamicznym składnikiem naszej cywilizacji”. „Dom Europejski będzie miejscem przyjemnym dla wszystkich tylko wówczas, kiedy zostanie zbudowany na solidnej bazie kulturalnej i moralnej wspólnych wartości, zakorzenionych w naszej historii i naszej tradycji”. Gazeta wskazuje, że Benedykt XVI przypomniał też, iż pojęcie praw człowieka zostało sformułowane por raz pierwszy w Europie i skrytykował aborcję jako pogwałcenie prawa do życia.

„Papież wzywa Europę, aby stała się liderem w dążeniu pokoju i walce z ubóstwem”- pisze dziennik „ABC”. Benedykt XVI zaprosił Stary Kontynent, aby odzyskał swoje wartości i podkreślił, że „istnieją usprawiedliwione motywy krytyki europejskich instytucji”. Przemówienie skierowane do polityków oraz międzynarodowych instytucji z siedzibą w Wiedniu wydawało się nieosiągalnym celem dla Europy zbyt zaprzątniętej lokalnymi problemami. „Nie była to jednak utopia” - zauważa dziennik. To właśnie w Austrii w 1983 r. Jan Paweł II zaproponował coś, co wydawało się „niedorzeczne a dzisiaj jest rzeczywistością”: włączenie krajów Europy Wschodniej do Unii Europejskiej. Europa nie może odwracać się od problemów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Dziennik podkreśla troskę Papieża o podstawowe wartości, od ludzkiej godności aż po uszanowanie rozumu oraz apel o szacunek dla najsłabszych: nienarodzonych, dzieci, chorych i starców.

Z kolei uwaga dziennika „La Razón” koncentruje się głównie na hołdzie, jaki Papież oddał austriackim ofiarom Shoah. Gazeta podkreśla, że wizyta na Judenplatz została włączona do programu na osobistą prośbę Benedykta XVI. „Papieskiej modlitwie w milczeniu dodawała większego dramatyzmu panująca ulewa. Wczorajsza scena przypominała gest papieża samotnie przekraczającego bramę w Oświęcimiu i jego pamiętne słowa: Jak mogłeś zezwolić na to, Panie?” Prześladowanie Żydów w Wiedniu ma dwa oblicza, zauważa dziennik. Przypomina rok 1421, kiedy ok. 200 Żydów zostało spalonych publicznie, ponieważ nie chciało przyjąć wiary chrześcijańskiej, a reszta została wypędzona z miasta, sama zaś synagoga została zniszczona. Z drugiej strony jedna z największych wspólnot żydowskich przed wojną - ok. 170 tys. - została zredukowana do ok. 7 tys. Żydów, którzy żyją obecnie w Wiedniu.

Z pierwszego dnia wizyty Papieża w Austrii dziennik akcentuje także apel, aby Europa nie odcinała się od swoich korzeni. „Chrześcijaństwo głęboko uformowało ten kontynent. Świadkiem tego są nie tylko kościoły i klasztory, ale niezliczona liczba ludzi, którzy na przestrzeni wieków prowadzili życie nadziei, miłości i miłosierdzia” – czytamy w „La Razón”. Z drugiej strony gazeta przypomina, że globalizacja, wymaga odpowiedniej polityki, ponieważ nie może się odbywać kosztem krajów ubogich.