Nominacje w Kurii Rzymskiej

Radio Watykańskie/J

publikacja 25.05.2007 09:39

Benedykt XVI mianował 24 maja nowych członków dykasterii watykańskich

W Kongregacji Wychowania Katolickiego zostali nimi kardynałowie: Cláudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa; Marc Ouellet, arcybiskup Québecu w Kanadzie; William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary; Franc Rodé, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz abp Edwin F. O'Brien, ordynariusz polowy USA, Gil António Moreira, biskup Jundiaí w Brazylii i Diego Coletti, biskup Como we Włoszech.

Członkami Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan mianowani zostali kard. Paul Poupard, przewodniczący Papieskich Rad ds. Dialogu Międzyreligijnego i ds. Kultury oraz abp Francesco Coccopalmerio, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Natomiast w Papieskiej Radzie ds. Rodziny członkami prezydium mianowani zostali kardynałowie Christian Wiyghan Tumi, arcybiskup Douali w Kamerunie, i Polycarp Pengo, arcybiskup Dar-es-Salaam w Tanzanii. Ponadto członkami tej dykasterii zostali prof. Carl Albert Anderson i jego małżonka Dorian Loundsbury Anderson (USA).