Nowe perspektywy porozumienia Stolicy Apostolskiej z Izraelem

Radio Watykańskie/J

publikacja 23.05.2007 13:55

Spotkanie komisji dwustronnej otwiera nowe perspektywy i może pomóc we wprowadzeniu w życie zasadniczego porozumienia Stolicy Apostolskiej z Izraelem - stwierdził o. David Jaeger OFM. Uczestniczy on ze strony kościelnej w rozmowach watykańsko-izraelskich.

Ten franciszkanin jest izraelskim Żydem, który przyjął chrześcijaństwo jao człowiek dorosły. Po spotkaniu, które 21 maja odbyło się w Watykanie stwierdził, że odnotowano wyraźny postęp w dwustronnych negocjacjach. „Zasadnicze punkty porozumienia są znane. Kościół katolicki domaga się efektywnego potwierdzenie praw, którymi cieszył się jeszcze przed powstaniem państwa Izrael – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Jaeger. Franciszkanin dodał, że jest to punkt fundamentalny.

"Dotyczy przede wszystkim kwestii podatkowych oraz uznania własności Kościoła. Drugim kluczowym problemem jest – nazwijmy to – bezpieczeństwo. Ten aspekt strona kościelna nie bez kozery mocno podkreślała w czasie poniedziałkowego spotkania" - wskazał o. Jaeger. Dodał, że Kościół musi mieć zagwarantowane prawo do posiadania swoich dóbr, szczególnie gdy chodzi o miejsca święte, a także innych własności, pozwalające na utrzymanie i funkcjonowanie tych miejsc. "Chodzi o zabezpieczenia prawne. Mowa jest także o zwrocie pewnych skonfiskowanych własności kościelnych. To są konkretne kwestie, o których rozmawiamy” – zaznaczył franciszkanin.

O. David Jaeger stwierdził, że dobrej woli obu stron dowodzi wyznaczenie konkretnej daty ponownego spotkania komisji dwustronnej. Odbędzie się ono w grudniu 2007r. w Izraelu.