Entuzjastyczne komentarze w hiszpańskich mediach

Radio Watykańskie/a.

publikacja 12.05.2007 07:55

Hiszpańskie media poświęcają dużo miejsca spotkaniu Benedykta XVI z młodzieżą. W programach radiowych często można usłyszeć fragmenty papieskich przemówienia.

Ojciec Święty zaskoczył wczoraj tysiące młodych ludzi wezwaniem do działania i odpowiedzialności: „wy jesteście młodą teraźniejszością ludzkości i Kościoła”. „Papież mówił do nich jak do dorosłych i mówił im o teraźniejszości”, czytamy w „ABC”. Dziennik podkreśla apel Papieża o obronę środowiska naturalnego, zwłaszcza lasów Amazonii, godności plemion tubylczych oraz o budowanie społeczeństwa bardziej „sprawiedliwego, pojednanego i pokojowego”. W tym kontekście wołanie Papieża o przeciwstawienie się przemocy nabiera szczególnego charakteru. Brazylia jest krajem pełnym życia, ale jednocześnie „śmierć jest w nim nieproporcjonalna”. Dziennik podkreśla skupienie i milczenie, jakie towarzyszyły słowom Papieża, oprócz znanej żywiołowości brazylijskiej młodzieży

„Benedykt XVI wzywa młodzież, aby żyła w czystości i budowała sprawiedliwe społeczeństwo”, pisze z kolei „El Mundo”. Wypełniony po brzegi stadion przyjął Papieża „z euforią”, której trudno było się oprzeć. Przemówienie Ojca Świętego było „chwilą oczekiwaną od tygodni przez młodzież, która udała się na spotkanie do São Paulo”. Dziennik podkreśla wyrazy ciepła i serdeczności Papieża wobec wiernych podczas obecnej podróży. Było to szczególnie widoczne wobec przedstawicieli młodzieży, którzy „prosili o więcej możliwości, solidarność, edukację i wsparcie struktury rodzinnej”. El Mundo podkreśla słowa papieża dotyczące godności małżeństwa, czystości, która „wymaga ducha ofiary i wyrzeczenia” oraz obrony rodziny i życia.

„Papież zachęca młodych, aby byli misjonarzami” - tytułuje swój artykuł „La Razón”. „Widzialnie zadowolony podczas ceremonii Benedykt XVI przypomniał młodzieży, że posiadają wielką odpowiedzialność jako katolicy”. Ta odpowiedzialność dotyczy tak ludzkości jak i Kościoła. „Jesteście młodzieżą Kościoła, dlatego posyłam was do wielkiego dzieła ewangelizowania młodych, którzy błądzą na tym świecie jak owce nie mające pasterza”.

Hiszpańskie media zgodnie podkreślają spontaniczność Papieża i częste odchodzenie od obowiązującego protokołu.