Benedykt XVI: Przybywam do wszystkich Brazylijczyków

Radio Watykańskie/a.

publikacja 10.05.2007 08:23

Brazylia, kraj o największej na świecie liczbie katolików, jest radością i nadzieją całego Kościoła - stwierdził Benedykt XVI w przemówieniu powitalnym. Wyraził ufność, że decyzje podjęte na ziemi brazylijskiej przez latynoamerykańskich biskupów przyczynią się do odnowy misyjnego zapału na całym kontynencie.

„Na tym obszarze katolicy stanowią większość. Oznacza to, że winni mieć szczególny wkład w służbę wspólnemu dobru narodu. Solidarność będzie niewątpliwie słowem pełnym znaczenia, kiedy żywe siły społeczeństwa – każda we własnym zakresie – podejmą poważny wysiłek budowania przyszłości, która przyniesie pokój i nadzieję wszystkim” – powiedział Benedykt XVI.

Papież wskazał, że Kościół ma być na świecie świadkiem Bożej miłości. Stąd wypływa jego misja ewangelizacyjna. Pełniąc ją, Kościół służy sprawie pokoju i sprawiedliwości.

„Wiem, że dusza tego narodu – jak też całej Ameryki Łacińskiej – strzeże wartości radykalnie chrześcijańskich, które nigdy nie zanikną. Jestem pewny, że w Aparecidzie, podczas konferencji ogólnej latynoamerykańskich episkopatów, ta tożsamość zostanie umocniona przez promowanie szacunku dla życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci jako wymogu ludzkiej natury. Sprawi także, iż promowanie osoby ludzkiej stanie się zasadą solidarności, zwłaszcza z ubogimi i opuszczonymi.

Kościół chce jedynie wskazywać dotyczące każdej sytuacji wartości moralne i formować obywateli do podejmowania świadomych, dobrowolnych decyzje. Dlatego nie przestanie wzywać do wysiłków, by zapewnić umocnienie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa oraz młodzieży, której formowanie to czynnik decydujący dla przyszłości narodu. Wreszcie – nie na ostatnim miejscu – bronić będzie wartości wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza ludów tubylczych” – podkreślił Benedykt XVI w pierwszym przemówieniu wygłoszonym na brazylijskiej ziemi.