"Ad limina" z krajów byłej Jugosławii

Radio Watykańskie/J

publikacja 30.04.2007 22:00

Międzynarodowa Konferencja Episkopatu świętych Cyryla i Metodego, obejmująca państwa powstałe po upadku byłej Jugosławii, rozpoczęła wizytę „ad limina Apostolorum". Ojciec Święty przyjął na audiencjach 6 biskupów z Serbii i Czarnogóry. Ponadto episkopat ten tworzą hierarchowie z Kosowa i Macedonii.

Katolicy żyją w tych krajach w diasporze. W Serbii stanowią około 6 proc., w Kosowie i Czarnogórze 3 proc., zaś w Macedonii 2,5 proc. mieszkańców. Zdecydowana większość tamtejszej ludności należy do Cerkwi prawosławnej bądź wyznaje islam. Stąd głównym wyzwaniem Kościoła jest dialog ekumeniczny i międzyreligijny, tym bardziej, że większość katolików żyje w rodzinach wyznaniowo mieszanych.

Sytuację komplikuje złożona historia tych terenów oraz utożsamianie religii z przynależnością etniczną. W obliczu głębokich urazów spowodowanych wojną na Bałkanach, jaka miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, Kościół dąży do pojednania zwaśnionych społeczności. Spore znaczenie dla łagodzenia napięć ma pomoc charytatywna za pośrednictwem „Caritas”. Skomplikowana jest także sytuacja struktur hierarchicznych. Większość z nich jest podporządkowana bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a niektóre wchodzą w skład metropolii znajdujących się poza terytorium kraju.