Prezydent Litwy w Watykanie

Radio Watykańskie/J

publikacja 28.04.2007 12:26

Papież przyjął na audiencji prezydenta Litwy. Valdas Adamkus spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone.

W czasie serdecznych rozmów – jak informuje watykańskie biuro prasowe – wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Litwą. Są one – stwierdza się w komunikacie – owocem wzajemnego zaufania i obustronnej woli współpracy. Podczas wizyty prezydenta Adamkusa w Watykanie podkreślono też zbieżność opinii i zamierzeń co do wkładu, jaki Kościół katolicki może wnieść w dobro całego kraju. Opowiedziano się za coraz konkretniejszą współpracą. Spotkanie było też okazją do wymiany informacji i refleksji o roli, jaką Litwa pełni w Unii Europejskiej oraz o relacjach tego kraju z najbliższymi sąsiadami.

Jak podają agencje prasowe, osobista rozmowa litewskiego prezydenta z Ojcem Świętym trwała ok. 20 minut. W dalszej części audiencji wzięła też udział małżonka Valdasa Adamkusa i inne osoby towarzyszące. W skład delegacji wchodził wileński organista prof. Leopoldas Digrys, który organizuje festiwal muzyki sakralnej. Benedykt XVI rozmawiał z nim bardzo serdecznie. Według źródeł litewskich prezydent Adamkus zaprosił Papieża do odwiedzenia Wilna.