Troska o umierających przedmiotem orędzia na Dzień Chorego 2007

Radio Watykańskie/J

publikacja 14.12.2006 13:30

Benedykt XVI zaapelował o sprawiedliwą politykę społeczną, która wyeliminuje przyczyny wielu chorób. Wezwał też do większej troski o umierających. W Watykanie ogłoszono papieskie orędzie na 15. Światowy Dzień Chorego.

Jego tematem będzie „Duchowa i duszpasterska opieka nad nieuleczalnie chorymi”. Centralne obchody odbędą się 11 lutego przyszłego roku w stolicy Korei - Seulu.

Papież przypomina o ograniczeniach ludzkiego życia i o konieczności przygotowania na śmierć. Zauważa, że pomimo postępów nauki nie można wyleczyć wszystkich chorób. Zwraca uwagę na złe warunki sanitarne i brak dostępu do elementarnych usług medycznych w wielu krajach, co powoduje poważny wzrost liczby nieuleczalnie chorych. Ojciec Święty wzywa do stworzenia nieuleczalnie chorym godnych warunków znoszenia choroby i umierania.

Chodzi zwłaszcza o ośrodki opieki paliatywnej, niosące chorym ludzką pomoc oraz niezbędne wsparcie duchowe. Benedykt XVI przypomina wkład Kościoła w opiekę nad nieuleczalnie chorymi. Wyraża uznanie wszystkim, którzy im posługują. Osoby terminalnie chore zachęca do kontemplacji cierpień ukrzyżowanego Chrystusa. Przez duszpasterzy Kościół pragnie wam towarzyszyć, stać przy waszym boku i pomóc w godzinie próby- napisał Ojciec Święty w orędziu na 15. Światowy Dzień Chorego.