Benedykt XVI: Przezwyciężajmy podziały między chrześcijanami

KAI

publikacja 28.10.2006 13:43

Do przezwyciężania podziałów między chrześcijanami wezwał Benedykt XVI uczestników spotkania Światowych Wspólnot Chrześcijańskich w Watykanie.

Do przezwyciężania podziałów między chrześcijanami, przez skupienie się na jedności z Chrystusem, wezwał Benedykt XVI uczestników spotkania Światowych Wspólnot Chrześcijańskich, których przyjął na audiencji w Watykanie 27 października. Obradowali oni w Rzymie na temat perspektyw jedności chrześcijańskiej.

Przez całe dziesięciolecia konferencja sekretarzy Wspólnot stanowiła forum nawiązywania owocnych kontaktów między różnymi wspólnotami kościelnymi - przypomniał Papież. Podkreślił, że pozwoliło to im "budować wzajemne zaufanie, niezbędne do ukazywania bogactwa różnych tradycji chrześcijańskich w służbie naszego wspólnego posłannictwa".

"Wszyscy wiemy, że świat potrzebuje nowej ewangelizacji, uświadomienia sobie na nowo przez chrześcijan tej nadziei, której są depozytariuszami. Jednakże ci, którzy wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem, są tragicznie podzieleni i nie mogą dawać zawsze mocnego wspólnego świadectwa. Wszyscy ponosimy wielką odpowiedzialność w tym względzie" - mówił dalej Ojciec Święty.

Wyraził następnie wdzięczność za wybranie tematu obecnego spotkania, które "skupia się na podstawowym zagadnieniu ekumenicznym". Dodał, że "dialogi teologiczne Światowych Wspólnot Chrześcijańskich odznaczały się zawsze dążeniem do wychodzenia poza to, co nas dzieli, skupiając się natomiast na jedności w Chrystusie, którą chcemy osiągnąć". Jakkolwiek trudna byłaby ta droga, nie powinniśmy tracić z pola widzenia ostatecznego celu, jakim jest pełna, widzialna jedność w Chrystusie i w Kościele - podkreślił Benedykt XVI.

Zwrócił uwagę, że chociaż powolny postęp na tej drodze może nas zniechęcać, to jednak jest ona już tak bardzo zaawansowana, że nie ma od niej odwrotu. "Przeciwnie, jest wiele powodów, aby posuwać się naprzód, jak to wskazał mój poprzednik Jan Paweł II w swej encyklice «Ut unum sint», gdy mówił o odnalezionym ponownie braterstwie i o większej solidarności w służbie ludzkości" - przypomniał Papież.

Na zakończenie Benedykt XVI przywołał św. Pawła Apostoła, który zapewnia, że "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości" i dodał, że mimo licznych trudności, które ciągle jeszcze trzeba pokonywać, "wierzymy mocno, że Duch Święty jest zawsze obecny i prowadzi nas wyznaczoną drogą".