'Ad limina' z Czadu

Radio Watykańskie/J

publikacja 20.09.2006 16:02

Z wizytą „Ad Limina Apostolorum" przebywają w Rzymie biskupi z Czadu Odwiedzają watykańskie dykasterie składając sprawozdanie z pasterskiego zarządzania powierzonymi sobie diecezjami.

Czad leży w środkowej Afryce. Zamieszkuje go ponad 200 grup etnicznych. Jest to kraj wielu religii i tradycji kulturowych. Pierwsi misjonarze katoliccy przybyli tam w 1929 r. Obecnie, co dziesiąty mieszkaniec Czadu jest katolikiem. Tamtejszy Kościół posiada 15 parafii, z których tylko 4 ma własne świątynie.

Pierwszy miejscowy ksiądz został wyświęcony w 1959 r. Aktualnie rdzennych kapłanów jest tam 78, w tym dwóch biskupów. Czad nadal potrzebuje misjonarzy.

Ważna rolę odgrywają w tym względzie ludzie świeccy. Animują życie religijne, przygotowują do chrztu oraz prowadzą katechezy dla dorosłych. Obserwuje się też stały wzrost miejscowych powołań kapłańskich i zakonnych. Główną troską Episkopatu Czadu jest solidny przekaz doktryny katolickiej w społeczeństwie zdominowanym przez islam.