Polska gotowa na przyjęcie ojca świętego

Radio Watykańskie/KAI/J

publikacja 24.05.2006 08:00

Niemal wszystko jest gotowe na przyjęcie w Polsce Benedykta XVI. Tak przynajmniej zapewniają organizatorzy wizyty zarówno ze strony kościelnej, jak i rządowej, którzy w południe spotkali się w Warszawie z dziennikarzami.

Podczas konferencji prasowej mówiono raczej o kwestiach praktycznych: o rekordowej liczbie ponad 4 tysięcy akredytowanych dziennikarzy, o współpracy policji i Biura Ochrony Rządu z innymi służbami, samorządem i wolontariuszami, a także o spodziewanych tysiącach pielgrzymów z zagranicy, w tym z terenów byłego ZSRR, nawet tak odległych jak Kazachstan czy Syberia. Na ulicach Krakowa i Warszawy stosunkowo niewiele powitalnych dekoracji, za to każdy może łatwo zaopatrzyć się w odpowiednie informatory, zarówno dotyczące szczegółów papieskiej wizyty, jak samego Benedykta XVI czy po prostu Polski. Zainteresowanie pielgrzymką jest bardzo duże. Bilety na spotkanie z Benedyktem XVI w Warszawie stały się już dawno towarem deficytowym. Najbardziej niecierpliwie na papieża czeka młodzież, która w ubiegłym roku już się z nim spotkała w Kolonii.

Entuzjam młodych zderza się trochę z pewnym uproszczonym spojrzeniem na nadchodzące wydarzenia, jakie można znaleźć w mediach, zwłaszcza zagranicznych. Trudność sprawia dziennikarzom dwuetapowość programu papieskiej pielgrzymki (podróż śladami Jana Pawła II plus wizyta w byłym obozie hitlerowskim Auschwitz Birkenau), a także zawiłości polskiej historii i dnia dzisiejszego. Miejmy nadzieję, że słowa ojca świętego i odpowiedź Polaków na nie rozwieją te wątpliwości.

Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w namiocie Centrum Prasowego przy pl. Piłsudskiego.

Minister Maciej Łopiński, sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta poinformował, że Lech Kaczyński powita Benedykta XVI na lotnisku w Warszawie w czwartek, 25 maja. Tego samego dnia odbędzie się jeszcze spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Po krótkiej rozmowie w cztery oczy, prezydent przedstawi Papieżowi swoją rodzinę. Po modlitwie w kaplicy prezydent przedstawi Papieżowi także premiera, kierownictwo rządu, marszałków Sejmu i Senatu. W piątek prezydent Kaczyński będzie uczestniczył w Mszy św. na placu Piłsudskiego, a w niedzielę na krakowskich Błoniach. Pojedzie również do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W niedzielę wieczorem pożegna Ojca Świętego na lotnisku w Balicach.

Bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że rolą papieży jest umacnianie wiernych w wierze. Nawiązuje też do tego hasło całej pielgrzymki: "Trwajcie mocni w wierze". Zdaniem biskupa, Papież nie tylko przypomni dziedzictwo duchowe, jakie zostawił nam Jan Paweł II, ale i pokaże jak możemy je wypełniać i pielęgnować.

Bp Libera pochwalił współpracę między kościelną a rządową stroną organizacji pielgrzymki Benedykta XVI w Polsce. Poinformował, ze dobiegło końca wydawanie wejściówek na Msze z Papieżem, dziś ostatnie próbne loty mają helikoptery, którymi będzie się przemieszczał Benedykt XVI. Z zagranicy, szczególnie ze Wschodu przyjedzie kilkanaście tysięcy pielgrzymów na spotkanie z Ojcem Świętym. Ulice miast zostały już przystrojone, a na billboardach jest napis "Nasz papież Benedykt XVI", bo tak postrzegają Ojca Świętego Polacy - jako "naszego" papieża. W kościołach trwa modlitwa w intencji otwarcia serc i umysłów na to, co powie Benedykt XVI.

Benedykt XVI przyjedzie do Kościoła, który nie jest wyidealizowany, ma swoje blaski i cienie - uważa bp Piotr Libera. Jak zauważył Papież zna Kościół w Polsce, czemu dał wyraz podczas ubiegłorocznej wizyty biskupów w Watykanie. Zdaniem bp. Libery Benedykt XVI może powrócić w swoich wystąpieniach w Polsce do spraw, o których bardzo otwarcie i szczerze rozmawiał z polskimi biskupami. - W grudniu rozmawialiśmy z Papieżem o naszych troskach, niepokojach, o tym co napawa obawą, ale i o tym co napawa otuchą.

Sekretarz generalny KEP jest zdania, że nadal aktualny jest w Polsce głos Jana Pawła II, który powiedział, że "Polska woła o ludzi sumienia".

Jako problemy Kościoła w Polsce bp Libera wymienił zbyt małą rolę świeckich oraz brak dynamizmu we współpracy z innymi Kościołami chrześcijańskimi.

Zdaniem sekretarza generalnego KEP, młodzież, która sama przygotowała spotkanie z Benedyktem na krakowskich Błoniach, upatruje w Papieżu kontynuatora Jana Pawła II, który był autorytetem dla młodych.

Mirosław Kochalski, pełniący funkcję prezydenta Warszawy poinformował, że przygotowania zostały pomyślnie zakończone. Prosił za pośrednictwem dziennikarzy, by warszawiacy w tych dniach wykazali się cierpliwością i wyrozumiałością oraz o udzielanie pomocy pielgrzymom. Otwarta jest strona internetowa dla pielgrzymów oraz infolinia, a służby harcerskie i kościelne są gotowe do udzielania pomocy.

Ministrowie, wiceprzewodniczący Komisji Rady Ministrów ds. Pielgrzymki Benedykta XVI, Zbigniew Derdziuk i Władysław Stasiak, podkreślali wagę wizyty Ojca Świętego. Akredytowanych jest ponad 4,1 tys. dziennikarzy, których oprócz dwóch dużych Mszy - w Warszawie i Krakowie - interesuje przede wszystkim wizyta Papieża-Niemca w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Nad bezpieczeństwem wiernych i pielgrzymów będzie czuwać ponad 15,5 tys. policjantów, 4 tys. strażaków-ratowników, tysiąc żandarmów WP, kilkuset funkcjonariuszy straży granicznej. Swoją pomoc zaproponowało ok. 6 tys. wolontariuszy z ZHP, ZHR i Ochotniczej Straży Pożarnej. W Warszawie jest za mało miejsca, by pomieścić wszystkich chętnych, choć spodziewanych jest prawie pół miliona uczestników Mszy z Papieżem. Z kolei w Krakowie ma się zmieścić milion wiernych.

Ks. Wiesław Niewęgłowski, z komitetu organizacyjnego wizyty Benedykta XVI archidiecezji warszawskiej podziękował mediom za współpracę i przekazał informator przygotowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Konferencję prowadzili prezesi Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski i Polskiej Agencji Prasowej Piotr Skwieciński, agencje te są odpowiedzialne za obsługę medialną wizyty Benedykta XVI.