Regina Caeli: O środkach przekazu

KAI

publikacja 22.05.2006 08:39

Maryi Pannie zawierzył Benedykt XVI swą rozpoczynającą się 25 maja podróż do Polski.

W niedzielę 21 maja, po wygłoszeniu rozważań przed modlitwą Regina Caeli, odmówieniu jej i udzieleniu błogosławieństwa apostolskiego zgromadzonym na Placu św. Piotra pielgrzymom, Papież pozdrowił ich w różnych językach.

Po polsku nawiązał do zbliżającej się pielgrzymki do naszego kraju i prosił wiernych o modlitwy w tej intencji. Oto słowa Ojca Świętego po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Przygotowujemy się do bliskiego już spotkania w Polsce. Matce Najświętszej zawierzam tę podróż i za Jej wstawiennictwem proszę Boga, aby w tych dniach ożywiał i umacniał naszą wiarę. Niech Jego błogosławieństwo stale nas wspomaga.

Przed modlitwą Regina Caeli papież mówił do zgromadzonych o zbliżającym się Światowym Dniu Środków Przekazu i o solidarności z głodującymi. Podkreślił, że Kościół przywiązuje dużą wagę do mediów, gdyż stanowią one ważny nośnik szerzenia Ewangelii oraz sprzyjają solidarności między narodami, zwracając uwagę na wielkie problemy naszych czasów.

Publikujemy cały tekst przemówienia Papieża:

"Drodzy Bracia i Siostry!

Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że Jezus po swym zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni, po czym "uniósł się w ich obecności w górę" (Dz 1, 9). Jest to Wniebowstąpienie - święto, które obchodzić będziemy w czwartek 25 maja, chociaż w niektórych krajach przeniesione zostało na najbliższą niedzielę. Znaczenie tego ostatniego gestu Chrystusa jest dwojakie. Przede wszystkim unosząc się "w górę", objawia On w sposób nieomylny swoją boskość: powraca tam, skąd przybył, to jest do Boga, po wypełnieniu swej misji na ziemi. Ponadto Chrystus wstępuje do Nieba wraz z człowieczeństwem, które przyjął i które wskrzesił z martwych: to człowieczeństwo jest nasze, przemienione, przebóstwione, utrwalone na zawsze. Wniebowstąpienie ukazuje zatem "najwyższe powołanie" (Gaudium et spes, 22) każdej osoby ludzkiej: wezwana ona została do życia wiecznego w Królestwie Bożym, Królestwie miłości, światłości i pokoju.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zaproponowany przez Sobór Watykański II i obchodzony już po raz 40. W tym roku temat jego brzmi: "Media, sieć przekazu, wspólnoty i współpracy". Kościół spogląda z uwagą na media, gdyż stanowią ważny nośnik głoszenia Ewangelii i sprzyjania solidarności między narodami, zwracając ich uwagę na wielkie problemy, które wciąż jeszcze głęboko je naznaczają.

Dzisiaj na przykład inicjatywa "Świat maszeruje przeciw głodowi" (Walk the World), ogłoszona przez Światowy Program Wyżywienia ONZ, pragnie uczulić rządy i opinię publiczną na potrzebę konkretnych i szybkich działań, aby zapewnić wszystkim, a zwłaszcza dzieciom, "wolność od głodu". Solidaryzuję się w modlitwie z tym przedsięwzięciem, które odbywa się w Rzymie i w innych miastach około stu krajów. Gorąco życzę, aby dzięki wkładowi wszystkich można było przezwyciężyć plagę głodu, która wciąż jeszcze dręczy ludzkość, wystawiając na poważne niebezpieczeństwo nadzieję życia milionów osób. Mam na myśli przede wszystkim nie cierpiącą zwłoki i dramatyczną sytuację w Darfurze w Sudanie, gdzie nadal występują poważne trudności w zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych potrzeb żywnościowych ludności.

W tradycyjnej modlitwie Regina Caeli zawierzamy dzisiaj Maryi Pannie szczególnie naszych braci dotkniętych plagą głodu, tych, którzy spieszą im z pomocą i tych, którzy za pośrednictwem środków społecznego przekazu przyczyniają się do umocnienia między narodami więzów solidarności i pokoju. Prośmy też Matkę Bożą, aby owocna była podróż apostolska, którą, jeśli Bóg pozwoli, odbędę do Polski od czwartku do najbliższej niedzieli dla przypomnienia umiłowanego Jana Pawła II".

Ojciec Święty odmówił modlitwę Regina Caeli i udzielił zgromadzonym na Placu św. Piotra pielgrzymom z całego świata i wiernym za pośrednictwem środków przekazu błogosławieństwa apostolskiego. Następnie pozdrowił ich kolejno w językach: włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim. W naszym języku nawiązał do zbliżającej się swej podróży do Polski, polecając ją opiece Maryi.

Po włosku Papież wspomniał o czekającym go 3 czerwca spotkaniu z przedstawicielami ruchów kościelnych i nowych wspólnot z całego świata. Podkreślił znaczenie, jakie mają dla Kościoła ich bogactwo formacyjne, wychowawcze i misyjnej, które bardzo cenił, wspierał i do którego zachęcał Jan Paweł II. Zapowiedział, że wszyscy uczestnicy tego spotkania wezmą udział w nieszporach w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, prosząc Go z ufnością, "aby napełnił serca wiernych i aby wszystkim było głoszone orędzie miłości Chrystusa, Zbawiciela świata".