Prezydium KEP: Witamy całym sercem Benedykta XVI

Biuro Prasowe KEP/a.

publikacja 20.04.2005 10:14

Abp Józef Michalik, abp Stanisław Gadecki oraz bp Piotr Libera tworzący Prezydium Episkopatu Polski wydali we wtorek późnym wieczorem specjalny komunikat po wyborze Benedykta XVI.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze nowego Papieża

Habemus Papam – mamy Papieża! - dzielimy się tą radością z Wami, Bracia i Siostry! 265. Biskupem Rzymu został wieloletni współpracownik Jana Pawła II - kardynał Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykta XVI.

Przejście do wieczności Jana Pawła II uświadomiło nam, jak poszerzył On naszą miłość do Kościoła i Chrystusa, ożywił ją i uczynił twórczą. Po blisko dwudziestu siedmiu latach niezwykłego pontyfikatu jeszcze mocniej wierzymy, że Kościołem kieruje Duch Święty i że to On wskazał poprzez wybór Kardynałów kolejnego następcę świętego Piotra.

To o niego i za niego modlił się poprzedni Papież w swej poetyckiej wizji z „Tryptyku rzymskiego”:
„Tak było w sierpniu a potem w październiku pamiętnego roku dwóch konklawe.
I tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba, po mojej śmierci.
Ty, który przenikasz - wskaż !
On wskaże …”

I właśnie dziś Duch Święty wskazał; dlatego też witamy całym sercem Benedykta XVI, nowego Namiestnika Chrystusowego, na trudnym urzędzie świadka i nauczyciela wiary, stróża jedności Kościoła. Jesteśmy przekonani, że przychodzi On pełnić wolę Chrystusa i że swą miłością obejmie wszystkich ludzi, zwłaszcza chorych i cierpiących.

Kościół w Polsce przez stulecia był zawsze wierny Biskupowi Rzymu. Dziś pragniemy ponowić gotowość przyjmowania nauki i wskazań naszego Papieża, Benedykta XVI.

Jak ongiś święty Paweł, posyłając do gmin chrześcijańskich swoich wysłańców prosił wspólnoty o godne ich przyjęcie, tak i my, Pasterze Kościoła w Polsce, prosimy słowami Apostoła Narodów: abyście ujrzawszy Benedykta XVI ponownie się uradowali i przyjęli go w Panu z całą radością. A takich jak on, otaczajcie czcią (por. Flp 2, 28-29).

Stajemy dziś wszyscy, jako Lud Boży przy nowym Papieżu, aby codziennie gorliwie modlić się o zdrowie i siły potrzebne dla Niego w służbie Bogu, człowiekowi, Kościołowi oraz światu.

Módlmy się zatem gorąco, aby Ojciec Święty umacniał swych braci w wierze, był odważny wobec zła i błędów, cierpliwy wobec poszukujących prawdy i miłosierny względem błądzących.

Jeśli zaś Benedykt XVI zechce podjąć trud pielgrzymowania, przyjmiemy Go z radością na polskiej ziemi sercem napełnionym wiarą, która każe pamiętać, że kolejny Strażnik Kluczy Piotrowych otrzymał swój urząd i swoje zadania od samego Chrystusa – nadziei naszego zbawienia.

Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 kwietnia 2005 r.