Spotkanie w Asyżu

Wiara.pl

publikacja 29.09.2016 10:14

Byli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, byli przedstawiciele różnych religii...

Spotkanie w Asyżu CTV Jeden kraj - jedna świeca...

Modlitwa o pokój ponad podziałami religijnymi i wyznaniowymi to już tradycja. Podczas tego spotkania zadbano, by nie było już powodów do oskarżania chrześcijan o sianie obojętności kto w kogo wierzy...