"Bilet dla brata" kupiony!

Anna Salawa

publikacja 22.07.2016 09:45

Projekt Bilet dla Brata jest inicjatywą polskiej młodzieży, która zbierała fundusze na swoich rówieśników z 10 krajów ze wschodu Europy i Zakaukazia, by ci mogli uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016.

"Bilet dla brata" kupiony! Marta Deka /Foto Gość Dzięki darczyńcom z Polski i całego świata udało się opłacić pakiety pielgrzyma dla 2673 młodych osób ze wschodu.

W ciągu ponad 2 lat trwania projektu udało się zebrać prawie 1,7 mln zł. Zgłosiło się 121 grup z 10 krajów – łącznie 4364 osoby zainteresowane dofinansowaniem pobytu w Krakowie podczas ŚDM.

Dzięki darczyńcom z Polski i całego świata udało się opłacić pakiety pielgrzyma dla 2673 młodych osób ze wschodu. Oznacza to, że 61,3% wszystkich potrzebujących, którzy się do nas zgłosili otrzymali dofinansowanie polegające na opłaceniu im pakietu pielgrzyma – czyli kompletnego utrzymania w czasie wydarzeń centralnych podczas Światowych Dni Młodzieży.

Na stronie biletdlabrata.pl znajduje się mapa z wyszczególnieniem wszystkich miejsc, z jakich pochodzą dofinansowane grupy. Ponad połowa zgłoszonych grup i ok 60% z wszystkich beneficjentów programu Bilet dla Brata pochodzi z Ukrainy.