Nie będzie nowych norm liturgicznych od Adwentu

KAI |

publikacja 12.07.2016 00:16

Nie przewiduje się publikacji nowych norm liturgicznych, które obowiązywałyby od najbliższego Adwentu. Takie oświadczenie złożył dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi.

Nie będzie nowych norm liturgicznych od Adwentu Legionarios de Cristo / CC 2.0

Chciał w ten sposób sprostować doniesienia medialne po konferencji, jaką przed kilku dniami wygłosił kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaproponował, aby począwszy od tegorocznego Adwentu księża znów zaczęli odprawiać Msze twarzą „ad orientem”, czyli „na wschód”, a nie twarzą do wiernych. „Jest bardzo ważne, aby kapłani i wierni jak najszybciej powrócili razem zwrócili się w tym samym kierunku – na wschód lub przynajmniej ku absydzie, ku Panu, który przychodzi” – powiedział gwinejski kardynał kurialny na konferencji „Sacra Liturgia” w Londynie 5 lipca.

O. Lombardi zaznaczył, że „kard. Sarah jest słusznie zatroskany o godność sprawowania Mszy św.”, o to, aby podchodzić do misterium eucharystycznego w postawie szacunku i adoracji. Jednak „niektóre jego stwierdzenia zostały źle zinterpretowane” jako zapowiedź nowych wskazówek, odmiennych w stosunku do dotychczas dawanych w normach liturgicznych i słowach papieża nt. odprawiania Mszy z twarzą zwróconą przez kapłana do wiernych i nt. zwyczajnego rytu mszalnego.

Dlatego włoski jezuita przypomniał, że nr 299 obowiązującego „Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego” stanowi, że: „Ołtarz winien być zbudowany w oddaleniu od ściany, aby łatwo można było obchodzić go dookoła i celebrować przy nim w stronę ludu. Wypada go tak umieścić wszędzie, gdzie to jest możliwe. Ołtarz powinien być ustawiony w takim miejscu, by rzeczywiście stanowił ośrodek, ku któremu spontanicznie zwracać się będzie uwaga całego zgromadzenia wiernych”.

Ze swej strony - zaznaczył o. Lombardi - papież Franciszek podczas wizyty w Kongregacji ds. Kultu Bożego wyraźnie przypomniał, że zwyczajną formą sprawowania Eucharystii jest ta, przewidziana w Mszale ogłoszonym przez Pawła VI. Nie może jej zastępować forma nadzwyczajna, dopuszczona przez Benedykta XVI w celu i na warunkach wskazanych w motu proprio „Summorum Pontificum”.

- Nie są więc przewidziane nowe dyrektywy liturgiczne od najbliższego Adwentu, jak ktoś niewłaściwie wydedukował ze słów kard. Saraha. Lepiej jest też unikać wyrażenia „reforma reformy” w odniesieniu do liturgii, jako że niekiedy jest to źródłem nieporozumień. Wszystko to zostało wprost powiedziane w czasie niedawnej audiencji udzielonej przez papieża kardynałowi prefektowi Kongregacji ds. Kultu Bożego - oświadczył o. Lombardi.