Powstanie krytyczne wydanie dzieł literackich Karola Wojtyły

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 29.09.2015 21:22

W Krakowie podpisano List intencyjny podejmujący projekt „Krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły - Jana Pawła II”.

Jak zauważyła koordynatorka projektu, w opublikowanych dotąd tekstach jest, niestety, wiele zdumiewających błędów i skrótów.

„Są w istniejących już wydaniach wykropkowane miejsca, więc są to fragmenty, które nie ujrzały światła dziennego – mówi dr Anna Karoń-Ostrowska. – Chcemy do nich dotrzeć, pokazać je; są kolejne wersje tekstów, które pisał Papież jako młody człowiek. Będziemy nad tym wszystkim pracować, badać tak z punktu widzenia literaturoznawców, jak i właśnie filozofów” – powiedziała koordynatorka projektu. 

Efektem pracy naukowców będzie trzytomowe wydanie wszystkich, częściowo jeszcze nie opublikowanych tekstów literackich Papieża-Polaka. Publikacja planowana jest na maj 2020 r., w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły.