Nasz dialog musi być kontynuowany!

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 23.06.2015 19:14

Podziały między chrześcijanami nadal negatywnie odbijają się na ich świadectwie i misji, pomimo wielu ekumenicznych osiągnięć. Przypomina o tym Franciszek z okazji 50-lecia mieszanej grupy roboczej Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów.

Nasz dialog musi być kontynuowany! Roman Koszowski /Foto Gość „Nasz dialog musi być kontynuowany!” – podkreśla Papież, zachęcając do podejmowania istotnych kwestii ekumenicznych

Dziś wieczorem w Rzymie odbywa się z tej okazji rocznicowa konferencja. Papież przypomina o utrzymujących się podziałach dotyczących w szczególności kwestii antropologicznych, etycznych i społecznych, a także samej natury jedności Kościoła. Podkreśla, że trzeba im przeciwdziałać z większym zaangażowaniem.

Ojciec Święty przyznaje jednak, że w ciągu minionych 50 lat działalność grupy roboczej umożliwiła większe wspólne świadectwo Kościoła katolickiego i tej najważniejszej organizacji ekumenicznej. Współpraca dotyczy nie tylko ekumenizmu, ale także dialogu międzyreligijnego, pokoju i sprawiedliwości społecznej, a także działalności charytatywnej. Papież podkreśla, że grupa ta nie powinna być zamkniętym w sobie forum, lecz think-tankiem, otwartym na wszystkie możliwości i wyzwania, którym stawiają dziś czoła Kościoły. „Nasz dialog musi być kontynuowany!” – podkreśla Papież, zachęcając do podejmowania istotnych kwestii ekumenicznych, a także do poszukiwania sposobu na dawanie świadectwa o rzeczywistej, choć wciąż niedoskonałej jedności wszystkich ochrzczonych.