Chrześcijanie powołani, by wnosić dialog i pokój

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 07.05.2015 19:43

Papież przyjął w Watykanie członków obradującego w Rzymie Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK).

Chrześcijanie powołani, by wnosić dialog i pokój L'OSSERVATORE ROMANO /PAP/EPA Papież przyjął w Watykanie członków obradującego w Rzymie Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK)

Wspomniana Rada zrzesza delegatów katolickich episkopatów naszego kontynentu, a Konferencja reprezentuje inne wyznania chrześcijańskie. Spotkanie ich Wspólnego Komitetu odbywa się tym razem pod hasłem: „Wolność i swobody – podejście chrześcijańskie”. Przedstawiciele różnych Kościołów analizują zagadnienie wolności jako podstawowego prawa człowieka w konkretnym odniesieniu do kwestii społecznych i politycznych na naszym kontynencie.

Zwracając się do przybyłych, Ojciec Święty zauważył, że ich zadaniem jest wspieranie procesu ekumenicznego w Europie, gdzie doszło w przeszłości do wielu podziałów wśród chrześcijan, które niestety wciąż trwają. Przypomniał jednak także, że ruch ekumeniczny na naszym kontynencie umożliwił Kościołom i wspólnotom wyznaniowym znaczny postęp na drodze pojednania i pokoju. Przykładem może być podpisana w Strasburgu w 2001 r. Karta Ekumeniczna, która jest owocem współpracy między obu organizacjami.

Niestety między poszczególnymi Kościołami wciąż istnieją rozbieżności w pewnych kwestiach antropologicznych i etycznych. Papież zachęcał zatem, by nie zabrakło dalszych okazji do refleksji na te tematy w świetle Pisma Świętego i wspólnej tradycji. Wskazał także na nowe wyzwania dla wspólnot chrześcijańskich naszego kontynentu.

„Dziś Kościoły i wspólnoty kościelne w Europie stoją w obliczu nowych, decydujących wyzwań, na które można dać skuteczną odpowiedź wyłącznie mówiąc jednym głosem. Myślę na przykład o wyzwaniach stawianych przez prawodawstwo, które w imię źle interpretowanej zasady tolerancji nie pozwala obywatelom na swobodne wyrażanie i praktykowanie w sposób pokojowy i uprawniony własnych przekonań religijnych. Ponadto, wobec postawy, z jaką Europa zdaje się podchodzić do dramatycznej i często tragicznej migracji tysięcy ludzi uciekających przed wojną, prześladowaniami i nędzą, Kościoły i wspólnoty kościelne w Europie mają obowiązek współpracy, by promować solidarność i gościnność. Europejscy chrześcijanie są powołani do wstawiania się modlitwą i do aktywnego działania, aby wnosić dialog i pokój tam, gdzie trwają konflikty” – powiedział Franciszek.